Aktuāli

 

 

02.06.2016. biedrības "SATEKA" padome ir apstiprinājusi atklātā pirmās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "SATEKA" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.-2020.), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem

 

Informācija par projektu rindojumu atrodama sadaļā 'LEADER 2014-2020"

 

Informācija ievietota :02.06.2016., 16:43

 

 

 

Ir noslēgusies biedrības "SATEKA" atklātu pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

 

 

 

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projektu sagatavošanā!

 

Informācija par projektu vērtēšanu: 

 

07.05.2016.-06.06.2016.- projektus vērtē biedrība "SATEKA"

07.06.2016.- 06.09.2016.- vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrrumu reģionālajā pārvaldē. Projektu vērtēšanas ilgums LAD var pagarināties, ja ir nepieciešama papildinformācija.

 

Informācija par projektu izvērtējumu atbilstoši biedrības SVVA stratēģijā norādītajiem kritērijiem būs pieejama pēc 06.06.2016.