Aktuāli

 

 

 

 

MĀCĪBU SEMINĀRS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLU LAUKOS UN

8. LATVIJAS KOPIENU SPĒLES

Līgatnes kultūras nams, Spriņģu iela 4, Līgatne

2016. gada 9. un 10. septembris

 

SEMINĀRA NORISE

PIEKDIENA, 9. septembris

 

9.30 līdz 10.00  Reģistrācija un rīta kafija

 

10.00-10.15       SeminĀra „Uzņēmējdarbības potenciāls laukos” atklāšana

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins,

Biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

 

10.15-12.30       Pirmā sesija. Iespējas un alternatīvas uzņēmējdarbībai laukos

Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja

Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Ekonomikas ministrija, Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļa (tiks precizēts)

Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja

Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts

Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (tiks precizēts)

Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

 

12.30-13.30       Pusdienas Līgatnes novada vidusskolā

 

13.30-14.15       tematiskās darba grupas

A) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)

B) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)

C) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība”)

D) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – tiks precizēts)

 

14.15-15.00       Otrā sesija un ekspertu panelis.

Praktiskās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai laukos, atziņas no tematiskajām darba grupām un diskusija

Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

______________________________________________________________

 

15.00-16.30       Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību rokasgrāmatas prezentācija.

                        Krājaizdevu Apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Strenga

16.30-17.00       Kafijas pauze

17.00-17.30       Latvijas Lauku eksporta klubu mērķi, iespējas un problēmjautājumi

                        LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola

 

 

17.30-18.00       Noslēguma diskusija par uzņēmējdarbības iespējām laukos un kopsavilkums

 

 

 

KOPIENU SPĒĻU NORISE:

 

PIEKDIENA, 9. septembris

 

No 18.00           Reģistrācija un 8. Kopienu spēļu dalībnieku ierašanās, iekārtošanās nakšņošanai

 

19.00-19.30       Vakariņu zupa

 

No 19.30           Vakara programma ar pastaigām pa Līgatnes takām un pārsteigumu

 

No 21.30           Muzicēšana pie ugunskura

 

Nakšņošana - teltīs, sporta zālē/skolā (alternatīvas viesu mājā vai Rehabilitācijas centrā pēc pašu dalībnieku vēlmes)

________________

 

SESTDIENA, 10. septembris

 

9.00-10.00         Reģistrācija un brokastis

 

10.00-10.30       Kopienu spēļu atklāšana un iepazīšanās ar komandām

3. Lauku kopienu parlamenta norises vietas paziņošana

 

10.30-16.00       Kopienu spēļu norise dažādās disciplīnās

 

12.30-13.30 Pusdienas Līgatnes novada vidusskolā komandai ērtākajā brīdī minētajā laika posmā

 

16.00-16.30       Visu dalībnieku kopīgā aktivitāte

 

16.30-17.00       Apbalvošanas ceremonija

 

No 17.00           Pikniks dalībniekiem un iespēja turpināt Līgatnes un tās apkārtnes izzināšanu atlikušajā laikā nedēļas nogalē.

 

Vairāk informācijas un reģistrēšanās kopienu spēlēm ŠEIT: http://llf.partneribas.lv/archives/3142

 

 

Kontaktinformācija:

Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums,

laukuforums@gmail.com

 

t. 28855427

 

 

Gulbenes novadā stažēsies Moldovas eksperti, identificējot uz vajadzībām balstītus risinājumus lauku teritoriju attīstībai

 

No 24. - 27. jūlijam biedrības „SATEKA” darbības teritorijā- Gulbenes novadā uzņems 2 Moldovas pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas iegūtu pieredzi un zināšanas. Programmā notiks partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldībām.

 

Biedrība „SATEKA” partnerība kā biedrības „Latvijas Lauku forums” biedru organizācija ir iesaistījusies Latvijas – Moldovas sadarbības iniciatīvā, ko 2012. gadā, izveidojot sadarbību starp valsts institūcijām uzsāka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet 2014. gadā sadarbībai pievienojās biedrība “Latvijas Lauku forums” iesaistot Moldovas NVO „Pro Cooperare Regionala”. Sadarbība tika izveidota un tiek turpināta, lai sniegtu atbalstu lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos Moldovas Ziemeļu reģionā, kā arī apzinātu Latvijas iniciatīvas, kas var kalpot kā paraugs un iedvesmas avots citiem.

 

Šomēnes Latvijā viesosies vairāk kā 45 Moldovas pārstāvji, no kuriem 18 stažēsies dažādās vietējās rīcības grupās visā Latvijā. Stažēšanās mērķis ir detalizēti iepazīties ar vietējo rīcības grupu administratīvo darbu un institucionālo ietvaru. Stažieri iegūs praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām atbilstoši savai profesionālajai darbībai Moldovā. Savukārt, divas vizītes noslēdzošās dienas – 28. un 29 jūlijā iesaistītās puses no Latvijas un Moldovas strādās Daugavpilī, kur ciešā sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks rīkota nometne – vasaras skola. Tās mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus par pašvaldību, uzņēmējdarbības, tūrisma u.c. jomu projektu plānošanu un īstenošanu. Šī pasākuma ietvaros vietējo rīcības grupu un Moldovas pārstāvjiem būs iespēja apzināt turpmākās sadarbības iespējas, kā arī iegūt plašākas zināšanas un praktisku pieredzi sadarbības projektu izstrādē. Iegūtā pieredze veicinās veidot priekšnosacījumus LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā, spēcinot vietējo ekonomiku, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību Moldovas Ziemeļu reģiona lauku teritorijās.

 

Īpaši nozīmīgs sadarbības aspekts ir vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstība un to izveide Moldovā, kas balstās uz mērķtiecīgu privātā sektora, NVO un valsts pārvaldes partnerību. Šāda sadarbība ir praksē balstīts sadarbības piemērs, kas mudina Moldovas pārvaldes struktūras attīstīt efektīvas partnerības ar NVO, uzņēmējiem, risinot attīstībai nozīmīgus jautājumus, piemēram, spēcinot vāji attīstīto plānošanas kapacitāti, sekmējot atbalstu uzņēmējdarbībai, apzinot savus resursus un izlietot tos efektīvi, attīstības stratēģiju izstrādē un ieviešanā balstīties uz savu iedzīvotāju vajadzībām.

 

Īstenotās starpvalstu sadarbības aktivitātes veicina Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanu, stiprinot Latvijas kā divpusējā donora lomu, veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbībai, ka arī sekmējot Latvijas darbu starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā un starptautisko saistību izpildē. Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā Latvija no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par donorvalsti, pildot uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā attīstības valstīm. Vienlaikus attīstības sadarbība nav vienvirziena – Latvija nav tikai devēja, bet arī ieguvēja, sadarbības procesā iegūstot ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī jaunas kvalitātes attīstības turpmākai veicināšanai

 

 

 

Mediju uzmanībai

Mediji un iedzīvotāji laipni aicināti tikties ar Moldovas pārstāvjiem 25.jūlijā plkst.13.00 biedrības „SATEKA” biroja telpās: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads (2.stāvā) , lai kopīgā diskusijā izvērtētu LEADER ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību, dalītos savstarpējā pieredzē.

 

kontakti

Daiga Gargurne

Biedrības „SATEKA”

daiga@sateka.lv , tel.: 29177019

Vairāk informācijas: www.llf.partneribas.lv

  

Aktivitātes tiek īstenotas projekta „ Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem” (projekta Nr. ĀM/GPK-22/2016, līguma Nr. 24) ietvaros. Projektu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.

 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 68 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv 

 

 

 

02.06.2016. biedrības "SATEKA" padome ir apstiprinājusi atklātā pirmās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "SATEKA" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.-2020.), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem

 

Informācija par projektu rindojumu atrodama sadaļā 'LEADER 2014-2020"

 

Informācija ievietota :02.06.2016., 16:43

 

 

 

Ir noslēgusies biedrības "SATEKA" atklātu pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

 

 

 

 

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projektu sagatavošanā!

 

Informācija par projektu vērtēšanu: 

 

07.05.2016.-06.06.2016.- projektus vērtē biedrība "SATEKA"

07.06.2016.- 06.09.2016.- vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrrumu reģionālajā pārvaldē. Projektu vērtēšanas ilgums LAD var pagarināties, ja ir nepieciešama papildinformācija.

 

Informācija par projektu izvērtējumu atbilstoši biedrības SVVA stratēģijā norādītajiem kritērijiem būs pieejama pēc 06.06.2016.