Kontakti

Biedrība "SATEKA"
www.sateka.lv
reģ. Nr. 40008115541
 
juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, LV-4401
 
biroja adrese: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Lv-4401
 
biedrības oficiālais e-pasts: sateka@sateka.lv 
 
biroja kontakttālrunis: 26330257 (darba laikā). 
 
Biedrības darba laiks: 
Katru darba dienu: 8:00- 12:00 un 13:00- 17.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Otrdienās: 9.00- 12.00
Ceturtdienās: 10.00-16.00
 
Konsultācijas projektu pieteikumu un to pamatdokumentu izstrādē laika posmā no 07.01.2019. - 11.04.2019. sniedz katru darba dienu no 9:00- 16:00
 
Biedrības darbība saistīta ar regulāriem izbraukumiem, semināru un apmācību organizēšanu, tādēļ lūdzam individuālās konsultācijas iespēju robežās saskaņot iepriekš, zvanot  pa tālruni:  26330257 (darba laikā) vai 29177019 (Daiga). 
 
 
Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konts: LV50UNLA0050010564803
              Valsts Kase, kods: TRELLV22, konts: LV10TREL9164440000000
 

Padomes priekšsēdētāja - Aija Supe, tālrunis 26332970; e-pasts: radnesa@inbox.lv 

 

Biedrības valdes priekšsēdētāja,  LEADER Administratīvā vadītāja, biroja vadītāja - Daiga Gargurne, tālrunis: 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv 

 

Projekta koordinatore - Inese Zvejniece , tālrunis  29330985, e-pasts inesezvej@inbox.lv, inese@sateka.lv 

 

Projekta koordinatore- Daira Andževa, 26330257 (darba laikā), sateka@sateka.lv