Aktuāli

Biedrībai būs jauna mājas lapa

 

Ar prieku paziņojam, ka biedrībai SATEKA tiek veidota jauna mājas lapa, kuru aktivizēsim  15.maijā.

 

Zināmi Mazo projektu konkursa 2019 "Paaudze paaudzē!" rezultāti

18.04.2019.

 

2019.gada Mazo projektu konkursā "Paaudze paaudzē!" tika saņemti 10 projektu pieteikumi. Izvērtējot projektus atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un ņemot vērā  projektu konkursam piešķirto finansējumu, atbalstu savas projektu idejas realizēšanai saņems:

 

                                                                      VĒRTĒJUMS          PRASĪTAIS FINANSĒJUMS, EUR

                                                          

  •  "Ķemeru" māju iedzīvotāji un draugi             29.00                                                500.00
  • Stāķu parka interešu grupa                             28.75                                                451.80
  •  Jauniešu iniciatīvas grupa

"Mēs savam pagastam"                                              26.75                                                410.00

  • Druvienas jauniešu interešu grupa                 26.25                                                500.00
  • Biedrība "Stāmeriena"                                     26.00                                                455.25
  •  Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes

jauniešu iniciatīvas grupa                                          24.50                                                500.00

  • Biedrība "Ceriņzieds"                                      23.00                                                500.00
  •  Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde

un folkloras kopa "Dzīpariņi"                                    22.25                                                138.00

 

Izsludināta pieteikšanās  2 dienu apmācībām pirtniekiem un interesentiem

17.04.2019.

 

Izsludinām pieteikšanos  2 dienu apmācībām LEADER starpvalstu sadarbības projektā - „Dabas spēks un pirts tradīcijas - sev, ģimenei un biznesam!” Jelgavas, Ozolnieku, Daugavpils, Ilūkstes un Gulbenes novada iedzīvotājiem!

Projekta mērķi: Sekmēt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Apmācību tēmas: Pirts būvniecība un melnā pirts. Kā uzbūvēt vilnas pirti? Vilnas pirts vēsture, atšķirības un priekšrocības.

Aicinām pieteikties uz vienu jums vēlamo apmācību laiku un vietu. Dalība apmācībās ir bez maksas. (Visās trīs apmācībās lekciju tēmas ir vienas un tās pašas).

2019. gada 26.-27. aprīlis, Viesu nams Klintis, Jaungulbene, Gulbenes novads   PASĀKUMA PROGRAMMA

2019. gada 23.-24. maijs, Lietuva, Pasvāle
2019. gada oktobris Igaunija,  Pērnava (datumi tiks precizēti)
Apmācību valoda : krievu.

Jūsu pieteikumu kopā ar motivācijas aprakstu, kāpēc vēlaties piedalīties apmācībās un norādot sev vēlamāko apmācību norises vietu, gaidīsim līdz 24. aprīlim uz e-pastu: sateka@sateka.lv

Vairāk informācijas par pasākumu var saņemt rakstot uz sateka@sateka.lv, tel 26330257.

 

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm atrodama 

https://www.sateka.lv/jauna/leader-sadarbiba/dabas-speks-un-pirts-tradicijas-sev-gimenei-un-biznesam/

http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/dabas-speks

 

Noslēgusies 7.kārtas projektu konkursa iesniegumu pieņemšana sabiedriskā labuma projektiem Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2. ! 

16.04.2019.

 

Laika posmā no 11.03.2019. līdz 11.04.2019. notika 7.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- Mk Noteikumi Nr.590):

Rīcībā 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem.

Rīcībā  2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Kopā tika iesniegti Rīcībā 2.1. - 9 projekti un Rīcībā 2.2.- 10 projekti. Kopējais 7.kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums Rīcībā 2.1. – 182 878.85 EUR un Rīcībā 2.2. – 210 694.93 EUR , savukārt, piešķirtais ELFLA publiskais finansējums – Rīcībā 2.1. - 117 108.42 EUR, Rīcībā 2.2. – 116 785.14 EUR.

 

Detalizētāka informācija par iesniegtajiem projektiem apskatāma ŠEIT.

 

 

Izvērtēti 6.kārtas projektu iesniegumi

16.04.2019.

 

Ir pabeigta 6.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT. 

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu, Atbalsta pretendentiem tiks izsūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz projekta iesniegumā norādīto adresi, saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumu Nr.590 (no 13.05.2015.) 50.apakšpunktā noteiktajiem termiņiem. 

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

 

Aizvadītas apmācības pirtniekiem

11.02.2019.

 

    

No 22.-24. martam Jelgavas novadā norisinājās mācību seminārs, kurš tika organizēts tieši pirtniekiem no Jelgavas, Gulbenes, Daugavpils, Ilūkstes un Ozolnieku novadiem, kas vēlas pilnveidot savas iemaņas un prasmes savā turpmākajā darbībā. Apmācības bija viens no pasākumiem, kas norisinājās LEADER starpvalstu sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas - sev, ģimenei un biznesam!” ietvaros. Tika apskatītas sekojošas lekciju tēmas, iekļaujot praktisko darbošanos pirtī  -„Pirtnieka veselība pirtī un ārpus tās”, „Pirts – daba – cilvēks”, „Procedūras, rituāli un pērienu tehnikas pirtī”. Apmācības vadīja Lielvārdes pirts ūdens skolas dibinātājs un vadītājs – Aigars Kruvesis. Norises vieta bija “Viesu Līči”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.

Triju dienu laikā tika apgūtas un praktiski izmēģinātas jaunas pērienu tehnikas, ritmošana pēriena laikā un pērienu tehniku secīga maiņa. Ļoti svarīga bija tēma par pareizu ergonomikas ievērošanu, pareizu elpošanu un pirtnieka svara sadalījumu, izpildot dažādas pērienu tehnikas. Apmācību laikā dalībnieki apguva arī egles, priedes un kadiķa pirts slotas siešanas tehnikas, kuru laikā pirts slotas kātiņš tika “iebalzamēts” – pirts slotas kāts tiek apdedzināts, apstrādāts ar ievaskmedu un, visbeidzot, ievasokts ar vaska sveces sveķiem, tādējādi pirts slotai tiek piešķirts ilgāks mūžs. Bija arī ieskats vārda spēka un tautasdziesmu pielietojuma nozīmē, ar video pierādījumiem uzskatāmi parādīts, kā ūdens pie noteiktas frekvences maina savu struktūru, tātad ir iespēja tam piešķirt nodomu. Tika pārrunāta rituālu nozīme un to atšķirības salīdzinājumā ar parastu pirts procedūru.

Kā atzina paši dalībnieki, katrs ieguva sev jaunas, vēl nebijušas zināšanas, kuras apsolīja drīzumā vien izmantot praktiski, lai apgūto neaizmirstu.

 

 

 

 

Dokuments ar pārskatu aktīvām saitēm skatāms ŠEIT.

uploaded/file/PAKALNIESI_SIA_Rakstins_2017-07-27.doc

 

Noslēgusies 6.kārtas projektu pieņemšana

 

 Ceturtdien, 14.03.2019. plkst. 23:59,  beidzās 6.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kopā tika iesniegti 36 projekti, no kuriem 1 projekts atsaukts. Kopējais 6.kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums – 667 845,63 EUR, bet piešķiramais ELFLA publiskais finansējums -  tikai 356 720,82 EUR.

 

ELFLA publiskais finansējums 6.kārtā iesniegtajiem projektiem, EUR


 

 

Atbalsta pretendenti un darbības jomas 6.kārtā

 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un  vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.


 

 

 

Z/S "Straumēni"LEADER projekta realizācijas ietvaros iegādājās CNC iekārtu

07.03.2019.

 

   

  

Z/s „Straumēni” realizēts projekts par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi (Projekta  Nr.18-07-AL05-A019.2103-000002) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.
Informācija par projektu ŠEIT

 

 

Mairita Dreimane realizē LEADER projektu saimniecībā "Purenes"

15.02.2019.

 

      

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts par zirglietu un aizsargķiveru iegādi (Projekta Nr.18-07-AL05-A019.2103-000013) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Par projektu vairāk ŠEIT

 

 

Biedrība "SATEKA" izsludina atklāta projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu sabiedriskā labuma projektiem. 

11.02.2019.

 

 

 

Biedrība „SATEKA” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Gulbenes novadā.
Projektu pieņemšanas kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai: 
Rīcība 2.1.
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
 
Rīcība 2.2.
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

Projektu iesniegumu  iesniegšanas laiks ir no 2019. gada 11.marta līdz 2019. gada 11.aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
 
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
 
Plašāka informācija ir pieejama biedrības mājas lapas www.sateka.lv  sadaļā LEADER 2014-2020  un apakšsadaļā sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/6.kartas-veidlapas-un-dokumenti/. Papildus informācija un bezmaksas konsultācijas biedrībā "SATEKA", Ābeļu ielā 17 (2. stāvs, pa labi), Gulbene, tālr. 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv.
 
Lūgums ierašonos uz konsultāciju iepriekš saskaņot!

 

Sporta klubs "Lejasciems" izveidojis darbnīcu "Meistarības kalve"! 

07.02.2019.

 

Realizējot projektu “Meistarības kalve”, ir izveidota jaunatnes tehnisko iemaņu pilnveidošanas konteinertipa darbnīca 34,96 m2 platībā. Tajā gan jauniešiem, gan jebkuram Gulbenes novada tautas sporta cienītājam būs iespēja uzlabot savas iemaņas dažāda sporta inventāra sagatavošanā, uzturēšanā un kopšanā. Mesitarības kalve savu darbību uzsāks pēc projekta pieņemšanas Laku atbalsta dienestā (2019.g. martā). Vairāk par projektu lasiet ŠEIT!

 

 

Veterināro pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana SIA "Paulavet" Ķepaiņu klīnikā.

23.01.2019.

 

  

 

   SIA "Paulavet" ir realizējusi projektu Nr. 18-07-AL05-A019.2103-000008 “Veterināro pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana SIA “Paulavet” Ķepaiņu klīnikā” ar Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5390.55 ar ELFLA publisko finansējumus EUR 3773.38 un privāto finansējuma daļu: EUR 1617.17. 

   Lai uzlabotu un dažādotu veterinārmedicīnas pakalpojumu klāstu Gulbenes novadā un apkārtnē ar projekta palīdzību “Ķepaiņu klīnikā”, Rīgas ielā 71, tika aprīkota ar modernām iekārtām, radot Gulbenes un tuvāko novadu iedzīvotājiem jaunus veterināros pakalpojumus. 

 

Vairāk par projektu ŠEIT 

 

 

Biedrība "SATEKA" izsludina atklāta projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu uzņēmējdarbības projektiem. 

11.01.2019..

 

Biedrība „SATEKA” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Gulbenes novadā.

Projektu pieņemšanas kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai Rīcībā 1.1.  "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

 

Projektu iesniegumu  iesniegšanas laiks ir no 2019. gada 14.februāra līdz 2019. gada 14.martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Atbalstam var pieteikties ikviens, juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta gadījumā), kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Gulbenes novadā.

 

 

Plašāka informācija ir pieejama biedrības mājas lapas www.sateka.lv  sadaļā LEADER 2014-2020  un apakšsadaļā sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/6.kartas-veidlapas-un-dokumenti/. Papildus informācija un bezmaksas konsultācijas biedrībā "SATEKA", Ābeļu ielā 17 (2. stāvs, pa labi), Gulbene, tālr. 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv.

 

Lūgums ierašonos uz konsultāciju iepriekš saskaņot!

 

 

 

Labiekārtotais Lizuma muižas parks priecē iedzīvotājus un viesus

12.12.2018.

 

    

 

Lizuma iedzīvotāju un viesu labsajūtai 2018.gada oktobrī tika pabeigti Lizuma muižas parka labiekārtošanas darbi.  Jaunizveidotajā promenādē jau šobrīd brīvo laiku pavada jaunās māmiņas, seniori un bērni kā dienā, tā nakts tumšajā laikā, jo teritorijā ir ierīkotas apgaismojuma laternas. Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” ietvaros tika veikti celiņu bruģēšanas darbi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Lai apdzīvotu labiekārtoto teritoriju, 2019.gadā tiek plānoti publiski pasākumi visu paaudžu cilvēkiem. 

Vairāk par projektu - ŠEIT

 

Ieguldījumi kafijas grauzdētavas “Tīrs Miers” attīstībai

10.12.2018.

 

 

SIA “Dabas Prieks” realizēts projekts Nr.18-07-AL05-A019.2103-000004  „Ieguldījumi kafijas grauzdētavas “Tīrs Miers” attīstībai” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 7827.61 EUR ar publiskā finansējuma daļu 5479.32 EUR un privātā finansējuma daļu 2348,29 EUR.

Vairāk par projektu - ŠEIT