Aktuāli

AKTUĀLI - Biedrība “SATEKA” izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

 Informāciju skatīt zemāk!

 VEIDLAPAS UN CITA INFORMĀCIJA IR ATRODAMA:  sateka.lv/lv/leader-2014-2020/4.kartas-veidlapas-un-dokumenti/

 

Realizēts projekts Litenē

18.01.2018.

       

Gunārs Ciglis 2017. gadā īstenoja projektu "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Litenes muižas apbūve" šķūņa jumta nomaiņa". Projekta kopējās izmaksas 24997,39 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 22497,65 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā:

- saglabāta vēsturiska ēka,

- radīti labi apstākļi kultūriskā mantojuma ekspozīcijas apskatei tūristiem,

- izveidota vieta tematisko pasākumu rīkošanai.

Apskate pēc iepriekšēja pieteikuma.

Telefons saziņai 26467087

Vairāk informācijas https://www.youtube.com/watch?v=sFDH2nNn2Ew ,

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRjsF5YQYY

 

 

 

Biedrība “Sateka” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”

10.01.2018.

 

Informācija par projektu LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv/archives/4359 

Projektu Jūs variet atbalstīt, spiežot "Patīk" sociālajos tīklos:

Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?pid=444770661

Facebook.com: https://www.facebook.com/laukuforums/photos/a.1557561650964883.1073741886.146634028724326/1557562040964844/?type=3&theater

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

 

Lejasciemā pabeigta bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība

09.01.2018.
 
          
Rotaļu un aktivitāšu laukuma atklāšana pie Lejasciema vidusskolas, noteikti bija viens no jaunāko klašu skolēnu 2017. gada gaidītākajiem notikumiem! Jau vairāk kā mēnesi neskaitāmi priecīgu acu pāri, uzmanīgi sekoja skolas iekšpagalmā notiekošajiem darbiem. 23.novembra rītā tika atklāts rotaļlaukums, vēl tikai instruktāža par drošību un kārtību jaunajā laukumā, lentas svinīgā pārgriešana un aidā… - rosība varēja sākties! Visas dienas garumā tika iemēģinātas jaunās šūpoles, karuselis, basketbola grozs, rāpšanās siena, virves un tīkls, slīdkalniņš. 
Vairāk informācijas ŠEIT.

Apmācības sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem projektu 4.kārtai
18.12.2017. 

  

   Tēma: Apmācības projektu izstrādē un projekta iesnieguma sagatavošanā ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

 

Mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā atbilstoši biedrības „SATEKA” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, SVVA atklātā projektu konkursa 4.kārtas projektiem-  SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTI. 

 

Apmācību semināra plānotais norises laiks un vieta:

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

19.01.2018.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

 

Darba kārtība un papildus informācija  - lasīt šeit

 

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: sateka@sateka.lv 

 

 

Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA "RWW" uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai 

   13.12.2017.

 

 

 

Lai paaugstinātu uzņēmuma SIA “RWW”efektivitāti un konkurētspēju, uzņēmumā tika realizēts projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000016 “Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA "RWW" uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” .

Vairāk informācijas ŠEIT 

 

Dalība apmācību seminārā "Bioekonomikas veicināšanas iespējas vietējo partnerību teritorijā. 

 

   11.12.2017.

               

Juka Loka                                                                                         Latvijas pelēko zirņu našķi 

 

 

Biedrības "SATEKA" koordinatore, LEADER administratīvā vadītāja Daiga Gargurne piedalījās biedrības "Latvijas Lauku forums" organizētajā Ziemas mācību seminārā vietējo rīcības grupu (VRG) pārstāvjiem 2017 "Bioekonomikas veicināšanas iespējas vietējo partnerību teritorijā", kas notika Jelgavā un Daugmalē no 2017.gada 5.decembra līdz 2017.gada 6.decembrim.

Patlaban Latvijā tiek īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, taču bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem  daudzkārt ir neskaidrs. Bioekonomikas jēdziens daudziem asociējas ar “zaļo” domāšanu un bioloģisko lauksaimniecību. Šis uzskats ir neprecīzs, jo bioekonomika attiecas daudz plašāku ražošanu.

Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai.  Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, atbilstoši savu teritoriju SVVA stratēģijām, piemēram, lai radītu jaunus uzņēmumus lauku teritorijās.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mājaslapā http://www.llu.lv/lv/kas-ir-bioekonomika ir atrodams skaidrojums, ka Latvijas mērogā bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kas balstās bioresursu izmantošanā, lai saražotu pārtiku un barību, enerģiju, preces un pakalpojumus. Bioekonomika ietver sevī gan bioresursu primāru ražošanu, gan to pārstrādi, ražojot pārtiku, barību, enerģiju un citas preces, gan bioresursos balstītus pakalpojumus.

 

Apmācību semināra pirmajā daļā apmeklējām LLU Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centru Jelgavā. Apmeklējuma laikā centra vadītāja, vadošā pētniece, asoc. profesore Sandra Muižniece-Brasava iepazīstināja ar centra darbību, jaunākajiem pētījumiem un zinātnieku atklājumiem.

Juka Loka no Somijas un iepazīstināja ar Sondankilas pašavaldības realizēto pieeju vietējās ekonomikas attīstībai. 

Savukārt, Ieva Sulutaura pastāstīja, ka meklējot alternatīvu ikdienā izmantojamajām polietilēna plēvēm, kārbām un maisiņiem, kuros glabājam pārtiku, kopā ar savu komandu ir radījuši BEE IN vaska drāniņas.

 

Vairāk par semināra laikā redzēto un dzirdēto, un, cita informācija atrodama ŠEIT 

 

Vidzemes televīzijas raidijumu ciklā  "Vidzemē runā" - sižeti par Gulbenes novadā realizētajiem LEADER projektiem

08.12.2017.

 

 

 

 

Rod iespēju dzīvot un strādāt laukos

08.12.2017.

 

Ar Eiropas atbalstu īstenoti projekti dod iespēju no Rīgas pārcelties dzīvot un strādāt laukos. Par vairākiem šādiem pozitīviem stāstiem priecājas Gulbenes novada biedrībā “Sateka”, kas koordinē LEADER projektu izstrādi un realizāciju. Programmas būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan vides saglabāšanas iespējām. Gulbenes novadā interese par iespēju startēt šajā programmā un piesaistīt līdzfinansējumu dažādiem projektiem ir ļoti liela – pieprasījums krietni pārsniedz atbalsta iespējas. Plašāk – Vidzemes televīzija

 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

07.12.2017.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/ 

-          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

 

Kārtenes skatu tornis atvērts apmeklētājiem

07.12.2017.

 

          

 

 

Novembris ir atnesis labas ziņas biedrības Kārtenes skati  projektam „Kārtenes skatu tornis” – Gulbenes novada būvvaldes eksperti torni ir atzinuši par labi uzbūvētu un darbībai gatavu. Līdz ar to visi interesenti ir laipni gaidīti ciemos – Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna „Kurzemniekos”, kur no 20 m augstuma uz vienu pusi jau varam redzēt sniegoto Kārtenes pilskalna galotni skaujošos kokus, uz otru pusi – Pinteļu ezera izliekumus un gleznaino Ziemeļvidzemes ainavu. 

Pie ieejas tornī uz speciāla stenda ir izklāstīti drošības noteikumi, kuri, pirms kāpšanas tornī, ir jāizlasa un noteikti jāievēro. Un tā nav formalitāte – tas ir katra mūsu viesa paša drošības jautājums. Šī vieta ir paredzēta gandarījuma un ainaviska baudījuma gūšanai, nevis nelaimei vai pat traģēdijai.

Blakus skotu tornim esošajā stendā ir izlasāma informācija par Kārtenes skatu torni un no tā redzamo.

Aicinām viesus ar saudzību attiekties pret skatu torni, tā apkaimi un saudzēt arī sevi. Atcerēsimies, ka, nonākot Kārtenes skatu torņa pakājē, jūs esat nonākuši vienā no skaistajām mūsu Latvijas vietām, kur kādreiz mutuļoja senās Tālavas valsts varenība.

 

Informāciju sagatavoja - Biedrība Kārtenes skati

 

 

Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē. 

  21.11.2017.

 

    

 

Ir realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr. 17-07-AL05-A019.3103-000018 un nosaukumu: “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 49997.20 ar publisko finansējumus EUR 34998.04 un privāto finansējuma daļu: EUR 14999.16.

            Projekta ietvaros tika nodibināta jauna firma SIA “Paulavet”, kas izveidoja jaunu mazo dzīvieku veterināro iestādi - Ķepaiņu klīnika. Ar projekta palīdzību telpas Rīgas ielā 71,  tika aprīkotas ar modernām iekārtām:

•        rentgena iekārta ir kā viena no svarīgākajiem vizuālās diagnostikas aparatūrām. Rentgens ir būtisks pie traumām, kaulu lūzumiem, izmežģījumiem, pneimonijas, gastrointestinālu saslimšanu gadījumos, urīnceļu un zarnu nosprostošanās gadījumos. Rentgena attīstīšana notiek digitāli, turpat klīnikā, kas aizņem pāris minūtes. Tas atvieglo darbu un var veikt savlaicīgāku ārstēšanu, kas bieži vien ir ļoti nozīmīgi.

•        Ultrasonogrāfijas iekārta ļauj veikt nesāpīgus, precīzus un nekaitīgus izmeklējumus. Izmeklēšana ļauj novērtēt orgānu struktūras, to novietojumu, iespējamās patoloģijas, neveicot narkozi vai neiejaucoties ķirurģiski.

•        Drošas manipulācijas ir vienas no labas veterinārās prakses nosacījumiem. Viena no bīstamākajām manipulācijām ir dzīvnieku narkoze. Izmantojot inhalācijas narkozes iekārtu, manipulāciju bīstamība samazinās. Īpaši nepieciešama tā ir maza svara, veciem un smagi slimiem dzīvniekiem. Ar šo aparātu ir iespējams precīzi dozēt narkozes ilgumu un dziļumu, samazinot blakusefektus. 

•        Ar dzīvnieka fizioloģisko parametru monitoringu ir iespēja izmērīt dzīvnieka pulsu, elektrokardiogrammu, elpošanas frekvenci, asinspiedienu, skābekļa piesātinājumu, tādējādi radot drošu vidi dzīvniekam un veterinārārstam - ātru reaģēšanu kritiskās situācijās, īpaši operāciju laikā.

•        Asins hematoloģiskā izmeklēšana ļauj ātri un precīzi novērtēt dzīvnieka vispārējo stāvokli.

 

•        Mikroskops, ļauj veikt asins, urīna, fekāliju un ādas izmeklējumus. Tie ir pamata izmeklējumi un kā neatņemama satāvdaļa veterinārajā praksē.

 

Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Ir izveidota rollerslēpošanas trase!

  21.11.2017.

 

        

Risinot jautājumus jaunatnes sporta attīstībā un mācību treniņa procesa pilnveidošanā, sekmējot bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības attīstību, radot iespēju jauniešiem pilnveidot savu talantu, nodibinājums “Gulbenes Olimpiskais centrs” ir realizējis projektu Nr. 16-07-AL05-A.19.2201-000020 “Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana”.

 

Projekta ietvaros izveidotā distanču slēpošanas – rollerslēpošanas trase ir ļoti aktuāls objekts, lai jaunie un jau esošie sportisti varētu vispusīgi un pareizi gatavoties un pilnveidot savas spējas distanču slēpošanā un biatlonā. Trasi izmantos gan Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, gan ikviens, kam patīk šis sporta veids. Katram Latvijas iedzīvotājam ir iespējams izmantot trasi skrituļslidošanai un visām, ar ripošanu saistītajām, sporta aktivitātēm.

                    

 

Projekta  Nr. 16-07-AL05-A.19.2201-000020 “Gulbenes novada distanču slēpošanas trases infrastruktūras uzlabošana”mērķis ir uzlabot Gulbenes novada distanču slēpošanas trases esošo infrastruktūru, izveidojot rollerslēpošanas trasi, lai Gulbenes pilsētas un novada  iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošas treniņu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 9998,58, no tā ELFLA publiskais finansējums EUR 8998,72.

 

Vairāk informācijas: ŠEIT 

 

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamības attīstīšana Gulbenes novadā. 

 15..11.2017.

  

 
Līdz ar Latvijas 99.gada dienas atzīmēšanu, Gulbenes pilsēta top par vienu jaunu uzņēmumu bagātāka. Apvienojot pieredzi, zināšanas, milzu darba sparu, pašu ģenerēto un LEADER atbalsta programmas (vietējās veselības veicināšanas attīstībai) finansējumu,- tiek realizēta SIA "Gulbenes Zobārstniecība" atklāšana, kas notiks  2017.gada decembrī. 
Jaunās klīnikas veidotāju - zobu higiēnistes un zobārsta - mērķis ir sniegt jaunus pakalpojumus pilsētas, novada un arī tuvējo novadu iedzīvotājiem, nodrošinot pacientus ar mūsdienīgu aprīkojumu, pakalpojumu pieejamību un speciālistu atbildību pret darba kvalitāti. 
 
Plānots uzsākt pacientu pierakstus 2017.g. decembra sākumā, nodrošinot 1 zobārsta un zobu higiēnista pakalpojumus, kuros ietilps: terapija, protezēšana, ķirurģija, mutes veselības profilakse un smaganu saslimšanu ārstēšana.
Kabinets aprīkots ar digitālo rentgena sistēmu, panorāmas rentgena iekārtu, zobu kanālu ārstēšanas aparatūru, iekārtu zobu ķirurģiskai izņemšanai, visu nepieciešamo kvalitatīvai plombēšanai un mutes dobuma profilakses veikšanai. Zobārstniecības krēsls aprīkots arī ar mūsdienīgiem palīgiem zobu higiēnistam- ultraskaņas un sodas strūklas iekārtām, kā arī pacientiem noderīgo intraorālo kameru un ekrānu, kas ļauj novērtēt darba kvalitāti pirms un pēc tā izpildes. 
 
Līdz ar Jauno Gadu, plānots nodarbināt vismaz 2 zobārstus, pamazām nodrošinot pakalpojumu pieejamību pilnas nedēļas garumā, pieņemot pacientus, savlaicīgi pierakstoties, kā arī izveidojot akūto stundu sistēmu, pacientiem, kuriem nepieciešama ārkārtas palīdzība.
 
Klīnikā tiks laipni gaidīti pieaugušie un bērni. Tiks nodrošināti tikai maksas pakalpojumi, taču cenu politika būs atbilstoša kvalitātei, izejmateriāliem un ļaus ietaupīt ikvienam, kurš līdz šim mērojis tālāku ceļu šādu pakalpojumu saņemšanai.

Informācija par projektu Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000015 "Zobārstniecības pakalpojumu pieejamības attīstīšana Gulbenes novadā":
 
Projekta ilgtermiņa mērķis ir apvienot speciālistu grupu, kas nodrošinās nepieciešamos mutes veselības pakalpojumus Gulbenes novadā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tiem, no tuvējiem novadiem, izstrādāt nepieciešamo pakalpojumu grupu, balstoties uz epidemioloģiskajiem pētījumiem un pieprasījumu šajā reģionā. Ilgtermiņa plāns sevī ietver epidemioloģisko datu uzlabojumu reģionā, sniedzot pieejamību ikvienam. Īstermiņa mērķis izvirzīts - samazināt pacientu rindas uz konkrētiem pakalpojumiem, vienlaicīgi sniedzot gan papildus tik nepieciešamos speciālistus novadā, gan piedāvājot atbilstošu specialitātei kvalitāti par pieejamām cenām un visiem pieejamos laikos, piedāvājot ārpus darba laika pakalpojumus un komunikācijas iespējas. Veicināt vietējās ekonomikas stiprināšanu, tādējādi radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos darbaspēka resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeli, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veselību un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.
 
Kopējās projekta izmaksas, EUR 49502,31
Kopējās attiecināmās izmaksas, EUR 49502,31
ELFLA publiskais finansējums, EUR 34651,62
 
Informāciju sagatavoja projekta idejas autore un realizētāja: zobu higiēniste Evija Sapožkova

 

SIA "Libeks un Sprudzāns" optimizē sidra ražošanas procesu

 09.11.2017.

 

 

Lai paaugstinātu ražošanas kapacitāti un produktu kvalitāti, uzņēmums SIA “Libeks un Sprudzāns”, kas ražo “Tālavas sidru”, realizējis 3 projektus, kuros piesaistīts ELFLA publiskais finansējums, tajā skaitā 2 LEADER  programmas finansēti projekti. Projektu realizācija bija nepieciešama, lai uzņēmums spētu nodrošināt savas produkcijas izejvielu (sulu) pietiekamību, paplašinātu produktu sortimentu un uzlabotu to kvalitāti.

Tā kā vietējo augļu sulas iespējams iegūt tikai limitētu laika periodu, nepieciešams īsā laika periodā izspiest un sagatavot sulas vismaz nākamajiem 18 mēnešiem. Ar esošajām iekārtām ir bijusi sasniegta maksimālā kapacitāte un ražošanas apjomu palielināt vairs nav bijis iespējams. Iegādājamo iekārtu jaudas ir pietiekamas arī eksporta uzsākšanai, kā arī papildus dod iespēju dažādot ražošanu, kā arī piedāvāt sulu spiešanas pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem.
Projektos “Sulu spiešanas jaudu palielināšana” (17-07-AL05-A019.2103-000008),  “Sulu dzērienu apstrādes un pildīšanas iekārtu iegāde” (2017/AL05/2/A01