Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību un pašvaldības pārstāvjus uz Apkaimju tikšanos pagastos un pilsētā

“Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”

Darba kārtība:

   • Īsi par paveikto pagastā (15 min.) 
   • Par iedzīvotāju padomēm/ valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetēšanas projektiem (15 min.)
   • Īss atskats par paveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam (5 min.)
   • Informācija par Vietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanas rezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas (15 min.)
   • Darbs grupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķi iegūtos rezultātus iekļaut SATEKAS attīstības stratēģijā un iespēju robežās- rīcību plānā (1 h) 
   • Noslēgums, darba grupu rezultātu apkopojums (15 min.)

Pasākumu mērķis ir informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023-2027, atskatīties uz paveikto un, kopā darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem. Diskutēsim par iespējām katrā pagastā un pilsētā īstenot LEADER projektus, par iedzīvotāju padomēm un līdzdalības aktivitātēm!

Aptauja dzīves vides pilnveidošanai Gulbenes novadā

Biedrība “SATEKA” ir uzsākusi darbu pie biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam. Balstoties uz šo stratēģiju Gulbenes novada uzņēmējiem, organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu vajadzību, mērķu īstenošanai un savas dzīves vides pilnveidošanai, kā arī attīstīt uzņēmējdarbību.
Stratēģijas izstrādes sākuma posmā veicam esošās situācijas apzināšanu, tāpēc aicinām Tevi veltīt apmēram 10 minūtes laika un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par Tavu dzīvesvietu.
Tavas sniegtās atbildes ir nozīmīgas, jo tās ļaus identificēt:
- vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo dzīves vides uzlabošanai;
- uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās darbības;
- atbalsta virzienus nākotnē.

Aptauja norisinās līdz 2023.gada 15.februārim

Dāvanu E-GROZS 2022

Aicinām izvēlēties Gulbenes novada mazo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju radīto produkciju un piedāvātos pakalpojumus, tā svētkos iepriecinot sevi un savus mīļos ar lietām, kuras ir radījis vietējais uzņēmējs!

apceļo "bānīša zemi"!

Sadarbībā ar PostNos, Alūksnes tūrisma informācijas centru un Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru” ir sagatavoti divi digitālie auto maršruti. Dodies braucienos, kas Tev palīdzēs iepazīt Bānīša zemes bagātības Gulbenes un Alūksnes novados! 

Vairāk ...

Noskaties biedrības SATEKA jauno vizītkarti

Tev ir iespēja līdzdarboties Gulbenes novada attīstībā!

Biedrība SATEKA ir uzsākusi darbu pie biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam. Balstoties uz šo stratēģiju Gulbenes novada uzņēmējiem, organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu vajadzību,...

Lasīt visu ziņu
Saimniecībā „Purenes” realizēts LEADER projekts

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts “Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un saimniecības konkurētspējas paaugstināšana.” (Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000006), kā ietvaros iegādāta rūpnieciski ražota  termokoka pirts un uzstādītas gaisa kondicionēšanas iekārtas divos jau esošos namiņos. Projekts...

Lasīt visu ziņu
Projektu iesniegšana ir noslēgusies

10.decembrī beidzās 12.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā 1.1. “Mikro (sīko)...

Lasīt visu ziņu
SAZIŅAI