Izmanto iespēju izbaudīt dabas burvību meža ielokā, nakšņojot meža namiņos- Papardē un Zīlē!

SIA “Arta G” jau gadu ir strādājusi pie jaunas naktsmītnes vietas izveides Gulbenes novada Stradu pagastā. Lai to paveiktu, ir realizēts projekts Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000001 ,,Pārvietojamo moduļu māju iegāde jaunas naktsmītnes izveidei Gulbenes novada Stradu pagastā”.

            Projekta ietvaros tika iegādāti divi pārvietojamo moduļu māju karkasi un ainavas baudīšanai nepieciešamie logi un durvis. Atpūtas namiņi- Paparde un Zīle ir novietoti ainaviska meža teritorijā. Namiņu misija ir sniegt apmeklētājiem iespēju izbaudīt nedalītu kopābūšanu un harmoniju starp cilvēku un dabu. Katrā no namiņiem ir iespējams nakšņot divām personām, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildus guļvietu. Nakšņošanas piedāvājums ir papildināms ar citām brīvdienu aktivitātēm Gulbenes novadā.

            Projekta Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000001 ,,Pārvietojamo moduļu māju iegāde jaunas naktsmītnes izveidei Gulbenes novada Stradu pagastā” attiecināmās izmaksas ir 20000,00 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 14000.00 EUR un uzņēmuma līdzfinansējums – 6000,00 EUR. Tāpat, uzņēmums par saviem līdzekļiem ir sakārtojis infrastruktūru un teritoriju ap meža namiņiem, kā arī tos atbilstoši iekārtojis.

            Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LAP 2014.-2020. pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2 apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.- 2020.).

 

Stradu pagasts, 26.05.2021.

Informāciju sagatavoja

SIA “Arta G” īapšniece  Krista Arta Grodne