Projekta “Otas pieskāriens caur gadsimtiem” ziņas

Radoši un atraktīvi iesācies projekts „Otas pieskāriens caur gadsimtiem”, kura finansējumu piešķīra Biedrības Sateka, tās organizētā Mazo projektu konkursa 2021 ietvaros.Projekta realizāciju veic Lizuma vidusskolas attīstības biedrība sadarbībā ar skolas audzēkņiem, pedagogiem,vietējiem uzņēmējiem un brīvprātīgiem.

Projekta mērķis Lizuma vidusskolas parka teritorijā veikt piecu āra soliņu rekonstrukciju, apgleznošanu, veidojot tos kā jaunus mākslas vides objektus.Katrs soliņš tiks saistīts ar nozīmīgiem Lizuma Pils vēstures veidotājiem.

Aprīlis, maijs ir mēneši, kad tika veikti pirmie darbi. Mākslas programmas skolēni kopā ar skolotāju Vairu Briedi izstrādāja soliņu skices. Izmantojot saulainās dienas, soliņu slīpēšanu , kopā ar mājturības un tehnoloģijas skolotāju Gunāru Babri ,veica 8.klases skolēni. Paldies skolas saimniekam Andrejam Cīrulim par tehnisko nodrošinājumu.

Paldies visiem iesaistītiem projekta dalībniekiem, tā turpināt līdz 20.augustam, kad notiks svinīga soliņu restaurācijas nodošana.