SIA “Birzlejas” dažādo uzņēmuma darbību – iegādājas rekultivācijas frēzi.

SIA “Birzlejas”’, realizējot LEADER projektu Nr.21-07-AL05-A019.2103-000001 “Uzņēmējdarbības dažādošana SIA “Birzlejas””, ir iegādājies rekultivācijas frēzi ar mērķi izveidot jaunu pakalpojumu Lejasciema pagastā un Gulbenes novadā, kas uzņēmumam palīdzēs uzsākt jaunu uzņēmējdarbības virzienu, paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu, palielināt apgrozījumu, nodrošināt vienmērīgāku ienākošo naudas plūsmu, produktīvāk izmantot darbinieku un tehnikas (traktoru) resursus.

Rekultivācijas frēzei ir plašas pielietošanas iespējas – augsnes izlīdzināšana, apauguma novākšana lauksaimniecības zemēs, piemājas teritorijās, gar autoceļiem un zem elektrolīnijām, mazvērtīgās koksnes novākšana un meža zemes sagatavošana pirms meža stādīšanas, sasalušas augsnes virskārtas sasmalcināšana un būvlaukumu sagatavošana, mineralizēto joslu izveide mežā ugunsgrēku ierobežošanai, invazīvo nezāļu mehāniska ierobežošana, ledus likvidēšana uz autoceļiem. Rekultivācijas frēzes darba dziļums ir līdz 25 cm.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 42 300,00 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 29 610,00 EUR un privātais finansējums 12 690,00 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam un pārejas periodam 2021.-2022.gadam.

Informāciju sagatavoja: Inese Zariņa, SIA “Birzlejas” valdes locekle