Salons ARLIAN paplašina pakalpojumu klāstu

Salons ARLIAN Gulbenē Bērzu iela 4 nodarbojas ar šūšanas un mašīnizšūšanas pakalpojumu sniegšanu. Attīstot mašīnizšūšanas daudzveidīgo tehnoloģiju pielietojumu uz dažādiem materiāliem, papildus iegādātas jaunas šūšanas iekārtas. 

 Realizējot projektu Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000004 “Profesionālo ādas šūšanas iekārtu iegāde salona Arlian attīstībai un konkurētspējas veicināšanai”,  paplašināsies piedāvāto pakalpojumu klāsts, radot jaunu  pakalpojumu pieejamību Gulbenes novada teritorijā. Piedāvājumā mašīnizšūšanas pakalpojumi uz ādas, ādas izstrādājumu izgatavošana un citu biezu materiālu šūšana. Projekta īstenošanas laikā iegādājos profesionālo tehniku darbam ar ādu – slēgdūriena šujmašīnu ar cilindrisko platformu, slēgdūriena šujmašīnu, šujmašīnu ar cilindrisko vertikālo platformu un ādas plānināmo mašīnu.

Projekta Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000004 “Profesionālo  ādas šūšanas iekārtu iegāde salona Arlian attīstībai un konkurētspējas veicināšanai” kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 5626.50, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums – EUR 3938.55,  pašnodarbinātās personas līdzfinansējums – EUR 1687.95

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Saimnieciskās darbības veicēja Arnita Savicka