IK “Mazkaipi” iegādājas maizes ceptuves aprīkojumu un inventāru

2021.gadā, ieguldot uzņēmuma pašu līdzekļus, tika uzcelta mājas piebūve, kurā tika ierīkota maizes ceptuve. Maizes ceptuves telpa tika izbūvēta pēc visām prasībām, kas jāievēro ražojot pārtikas produktus. Savukārt, LEADER projekta Nr.21-07-AL05-A019.2103-000016 “Ieguldījumi IK “Mazkaipi” attīstībai un modernizācijai” ietvaros, tika iegādāts nepieciešamais telpas inventārs un iekārtas – darba galds ar bīdāmām durvīm, darba galds ar izlietni, darba galds bez plaukta, darba galds ar plauktu, tvaika nosūcējs, mīklas mīcītājs, gaisa kondicionieris un putotājs/mikseris.

            Iegādātais aprīkojums un inventārs ļauj palielināt maizes, smalkmaizīšu un kūku cepšanas apjomus, kā arī tiek radīta piemērotāka darba vide darbiniekiem, nepakļaujot riskam veselību.

Uzņēmuma īstermiņa mērķis bija iegādāties pārtikas ražošanai piemērotu inventāru un iekārtas maizes ceptuvei, lai ilgtermiņā attīstītu un paplašinātu ražošanu, produkcijas sortimentu, palielinātu uzņēmuma konkurētspēju un radītu kvalitatīvus darba apstākļus.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 9 739,45 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 6 817,61 EUR un privātais finansējums 2 921,84 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam un pārejas periodam 2021.-2022.gadam.

Informāciju sagatavoja: Iveta Bašķere, IK “Mazkaipi” īpašniece