Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”

Projekts “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2020/IK/23

Īstenošanas periods: 2021. gada 1. jūlijs – 2022. gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums: 19 990,40 EUR

Projekta mērķis ir paaugstināt biedrības “SATEKA” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt labas pārvaldības un atklātības principus un sekmēt ilgtspējīgu biedrības attīstību.

Projektā plānotās aktivitātes:

 1. Biedrības “SATEKA” darbības attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana (2022- 2027)
 • Biedrības biedru un Padomes locekļu aptauja un tā analīze
 • Biedrības darbības attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana
 • Apmācības stratēģisko mērķu izvirzīšanai un to realizēšanai organizācijās
 1. Biedrības „SATEKA” komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju izstrāde un ieviešana
 • Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju izstrāde un to ieviešana
 • Biedrības moto, video vizuālās vizītkartes izveide
 • Apmācības digitālo prasmju pilnveidē un izmantošanā
 1. Biedrības saimnieciskās darbības pilnveidošana
 • Apmācības “Finansējuma iespēju apzināšana organizācijas izaugsmei”
 • NVO gadatirgus
 • Darbnīca “Sadarbība – iespēja attīstībai!”

Projektā plānotie sasniedzamie rezultāti:

 • izstrādāta un sākta ieviest biedrības darbības attīstības stratēģija,
 • izstrādātas komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas, biedrības moto un video vizuālā vizītkarte;
 • biedrības darbā ieviesta vadības procesa organizēšana un uzraudzības un novērtēšanas M&E pieeja,
 • paaugstināta biedrības iekšējā kapacitāte un darbības caurskatāmība;
 • veicināta projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratne par dažādu stratēģiju un vadlīniju izstrādi, jaunu metožu ieviešanu biedrību darbībā;
 • īstenotas vienotas pilsoniskās aktivitātes Gulbenes novada teritorijā, kas paaugstinās vietējās sabiedrības pilsonisko līdzdalību.

Projektu “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

PROJEKTA AKTIVITĀTES, PUBLICITĀTE

 

Lai veicinātu izglītošanu finansējuma piesaistē un ar to saistītos jautājumos, ir izveidots materiāls “Desmit soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei nevalstiskajām organizācijām”. Ceļvedī ir sagatavots 10 soļu apraksts, kā pakāpeniski attīstīt ideju no tās rašanās brīža līdz pilnīgai īstenošanai , kas papildināts ar  piemēriem, padomiem un ieteikumiem organizācijas idejas īstenošanai .