Atskats no Bānīša svētkiem Alūksnē

Katru gadu septembra mēneša pirmajā nedēļas nogalē atzīmē Bānīša dzimšanas dienu. 5.septembra rīts Alūksnē iesākās ar saulainu laiku, kas vēstīja, ka diena būs pateicīga Bānīša svinībām, un tiešām diena bija patīkami rudenīgi silta, un Bānīša cienītāji un fani bija ieradušies kuplā skaitā, lai kopīgi izbaudītu Bānīša svētkus. Šogad svētki tika svinēti senā retro stilā.

Svētku kuplināšanas pasākumos piedalījās arī biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, kura kopā ar biedrību “SATEKA” īsteno starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. Turpināt Atskats no Bānīša svētkiem Alūksnē lasīšanu

Bānīša svētkos popularizē vietējos uzņēmējus

117.gadskārtu šogad nosvinēja Gulbenes-Alūksnes bānītis. Šogad pirmo reizi Bānīša svētki notika divas reizes. 15.augustā svētku aktivitātes norisinājās Gulbenes dzelzceļa stacijas un bānīša depo teritorijā, savukārt 5.septembrī Alūksnes stacijā.

Svētku aktivitātēs iesaistījās arī Biedrība “SATEKA” un Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, kuras realizē starpteritoriālo sadarbības projektu Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. Bānīša svētkos, šī projekta ietvaros, norisinājās aktivitāte “Bānīša pārsteigumi!”, kurā tika popularizēti Gulbenes un Alūksnes novadu mājražotāji un uzņēmēji. Pasākuma apmeklētājiem gan Gulbenē, gan Alūksnē tika nodrošināta to produkcijas degustācija – sagatavota “tūta” ar vietējo produkciju. Kā arī katra biedrība sagatavoja bukletu ar savā teritorijā esošajiem mājražotājiem un uzņēmējiem, kuri piedāvā tūristiem, savu saimniecību apskati un produkcijas degustācijas. Buklets tika izsniegts apmeklētājiem kopā ar produkcijas degustāciju. Turpināt Bānīša svētkos popularizē vietējos uzņēmējus lasīšanu

Sakopta dzelzceļa teritorija 33 km garumā!

Šī gada 21.maija lietainā diena biedrības “SATEKA” pārstāvēm kopā ar pārstāvjiem no SIA “Gulbenes -Alūksnes bānītis” un biedrības “Alūksnes lauku partnerība” nebija šķērslis, lai tiktu sakopts atlikušais šaursliežu dzelzceļa posms no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi tika noslēgtas Bānīša talkas, kuru laikā tika savākti atkritumi 33 km garā dzelzceļa posmā Gulbene- Alūksne.  Talkas norisinājās starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros.

Par paveikto iepriekšējās šī projekta talkās variet lasīt ŠEIT!

Bānīša talkas

(papildināts 19.05.2020)

Šī gada 14.maijā biedrības “SATEKA” darbības teritorijā un 16.maijā biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības teritorijā norisinājās “Bānīša talkas”. Talkās, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, piedalījās abu biedrību pārstāvji,  kā arī pārstāvji no SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks”, Alūksnes bānīša stacijas un Stāmerienas pagasta pārvaldes.

Talku ietvaros tika savākti atkritumi šaursliežu dzelzceļa tuvumā, posmā no Gulbenes stacijas līdz Kalnienas stacijai un no Umernieku stacijas līdz Alūksnes stacijai, kopumā savācot vairāk kā 70 maisu atkritumu. Savukārt, no krūmiem aptuveni 200 m garumā tika atbrīvots šaursliežu dzelzceļa posms pirms iebraukšanas Alūksnes pilsētā, nodrošinot bānīša redzamību, kad tas brauc paralēli autoceļam.

Tuvākajā laikā tiek plānota vēl viena talka, lai savāktu atkritumus, atlikušajā 10 km posmā no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi tiks nodrošināta pilnīga dzelzceļa sliežu tuvumā esošo atkritumu savākšana visā 33 km garumā – bānīša Gulbene – Alūksne kursēšanas maršrutā.

Pēc paveiktā darba talkotāji atzina, ka, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, tika paveikts labs darbs, lai apkārtējā vide būtu sakopta, zaļa un patīkama gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Talkas tika organizētas starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” ietvaros, ieguldot biedrību pašu brīvprātīgo līdzfinansējumu projekta realizācijā.

12.maijā notika starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” darba grupas tikšanās, kuras laikā tika izvērtēti projekta ietvaros realizētie pasākumi un aktivitātes, kā arī tika plānotas nākamās projekta aktivitātes.  Darba grupas tikšanās norisinājās, daļai sadarbības partneru esot klātienē un daļai – pieslēdzoties tiešsaistē Zoom vietnē. Paldies par dalību darba grupas darbā sadarbības partneriem no biedrības “Alūksnes lauku partnerības”, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra un Stāmerienas pagasta pārvaldes!

Tiekas novada tūrisma uzņēmēji

Šī gada 9.martā Gulbenes novada pašvaldības ēkā norisinājās Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju seminārs, ko organizēja pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.” Seminārā tika sniegta informācija par “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” paveikto 2019.gadā un 2020.gada plānotajām aktivitātēm. Semināra apmeklētāji tika iepazīstināti ar pašvaldības īstenotajiem projektiem novadā un uzņēmēju iespējām tajos iesaistīties. Seminārā piedalījās arī Biedrības “SATEKA” pārstāves Daiga Gargurne un Sintija Bogotā. D.Gargurne informēja par iespējām gūt LEADER atbalstu izsludinātajā projektu konkrsā un par biedrības realizācijā esošo projektu plānotajām aktivitātēm, kurās var iesaistīties uzņēmēji. Savukārt S.Bogotā prezentēja starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros pagājušajā gadā notikušo diskusiju apļu rezultātus. Diskusiju apļos piedalījās ar tūrisma jomu saistītie interesenti, diskutējot par pozitīvajām tūrisma tendencēm Gulbenes novadā, par nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai pilnveidotu savstarpējo sadarbību un sniedza ierosinājumus un priekšlikumus sadarbības veicināšanai. Semināra noslēgumā biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors Ēriks Lingebērziņš iepazīstināja ar pētījumu par Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju ceļošanas paradumiem.

Tiek papildinātas zināšanas par tūrisma maršrutu un dabas taku izveidi

Biedrības “SATEKA” pārstāves Daiga Gargurne un Sintija Bogotā šī gada 14.janvārī apmeklēja Vidzemes lauku partnerības “Brasla” starpvalstu sadarbības projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” ietvaros organizēto tūrisma konferenci “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā”, kas norisinājās Straupes zirgu pastā.
Dienas pirmajā pusē Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā esošie tūrisma informācijas centru speciālisti dalījās pieredzē tūrisma maršrutu izstrādē  – dabas taku vērtībās un pilnveidošanas iespējās.
Vidzemes Augstskolas lektore  Iveta Druva-Druvaskalne stāstīja par dabas takām mūsdienu cilvēkam un pasaules tendencēm tūrisma un atpūtas jomā.
Ogres novada pašvaldības speciālistes dalījās labās prakses pieredzē dažādu sadarbības modeļu veidošanā, labiekārtojot gan dabas takas, gan ierīkojot atpūtas vietas.
Noslēgumā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas tūrisma un izglītības eksperts Andris Soms sniedza padomus par stendos izvietotās informācijas plānošanu, izvietošanu un noformēšanu tajos.
Konferencē iegūtā informācija un citu kolēģu pieredze būs noderīga divu LEADER projektu – starpteritoriālā  sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” (Projekta Nr. 19-00-A19.332-000006) un starptautiskā sadarbības projekta “Sēņu ceļš” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000014) realizācijā, veidojot tūrisma maršrutus, atpūtas vietas, gatavojot informatīvos stendus un izvietojot norādes.

Šī gada 7.janvārī sadarbības partneri no SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”Stāmerienas pagasta pārvaldesGulbenes Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes bānīša stacijasAlūksnes lauku partnerības un biedrības Sateka tikās, lai diskutētu par šogad plānotajām starpteritoriālā sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” (proj.nr.19-00-A019.332-000006) aktivitātēm.

APTAUJAS ANKETA “Bānīša zemes aktivitātes”

Starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros tiek plānotas aktivitātes, kas vērstas uz zināšanu un prasmju pilnveidošanu, kā arī līdzdalību tajās. Šī projekta ietvaros tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu viedokli par projektā plānotajām aktivitātēm, tāpēc, lūdzu, veltiet dažas minūtes laika un līdz 2019.gada 31.decembrim aizpildiet aptaujas anketu! Paldies par atsaucību!