Top otrais video ceļvedis par Bānīša zemes labumiem

Otrais video ceļveža “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” filmēšanas etaps norisinājās š.g. 1. jūnijā biedrības “SATEKA” un 2.jūnijā biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības teritorijās.

Nākamais video ceļveža filmēšanas etaps norisināsies rudenī. Video ceļveža izveides mērķis ir popularizēt Bānīša zemes teritorijā esošos labumus – uzņēmējus, šaursliežu dzelzceļu, apskates objektus, dabu un aktīvās atpūtas iespējas, piedāvājot caur video izjust, izgaršot un izbaudīt Bānīša zemes labumus. Skatītājiem apskatei šo video ceļvedi plānots nodot šī gada nogalē.

Filmēšana norisinās starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros.

Noslēdzies apmācību cikls “Mājražotāja zīmola stāsts digitālajā laikmetā”

Noslēdzies starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “”Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” pirmais tiešsaistes apmācību cikls “Mājražotāja zīmola stāsts digitālajā laikmetā”, kurš norisinājās 3 semināru ietvarā– 12., 17. un 24.martā.

Tiešsaistes apmācībās piedalījās projekta sadarbības partneru -biedrības “SATEKA” un biedrības “Alūksnes lauku partnerības” teritorijās esošie mazo uzņēmumu vadītāji, individuālie komersanti, pašnodarbinātās personas un mājražotāji, kā arī bija vairāki dalībnieki no citām teritorijām. Kopā piedalījās vairāk kā 45 dalībnieki. Turpināt Noslēdzies apmācību cikls “Mājražotāja zīmola stāsts digitālajā laikmetā” lasīšanu

Top video ceļvedis

Vakar, 21.februārī, ziemīgā, bet siltā dienā tika filmēts video ceļvedis “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. Filmēšana norisinājās sadarbības partneru teritorijās: biedrības “SATEKA” teritorijā – Gulbenes novadā un Alūksnes lauku partnerības teritorijā – Alūksnes novadā.

Šis video ceļvedis tiek radīts, lai popularizētu Bānīša zemes teritorijā esošos labumus –  uzņēmējus, šaursliežu dzelzceļu, apskates objektus, dabu un aktīvās atpūtas iespējas, piedāvājot caur video izjust, izgaršot un izbaudīt Bānīša zemes labumus. Nākamie video ceļveža filmēšanas etapi norisināsies pavasarī, vasarā un rudenī, un 2021.gada nogalē tas nonāks pie skatītājiem. Turpināt Top video ceļvedis lasīšanu

Atskats no Bānīša svētkiem Alūksnē

Katru gadu septembra mēneša pirmajā nedēļas nogalē atzīmē Bānīša dzimšanas dienu. 5.septembra rīts Alūksnē iesākās ar saulainu laiku, kas vēstīja, ka diena būs pateicīga Bānīša svinībām, un tiešām diena bija patīkami rudenīgi silta, un Bānīša cienītāji un fani bija ieradušies kuplā skaitā, lai kopīgi izbaudītu Bānīša svētkus. Šogad svētki tika svinēti senā retro stilā.

Svētku kuplināšanas pasākumos piedalījās arī biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, kura kopā ar biedrību “SATEKA” īsteno starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. Turpināt Atskats no Bānīša svētkiem Alūksnē lasīšanu

Bānīša svētkos popularizē vietējos uzņēmējus

117.gadskārtu šogad nosvinēja Gulbenes-Alūksnes bānītis. Šogad pirmo reizi Bānīša svētki notika divas reizes. 15.augustā svētku aktivitātes norisinājās Gulbenes dzelzceļa stacijas un bānīša depo teritorijā, savukārt 5.septembrī Alūksnes stacijā.

Svētku aktivitātēs iesaistījās arī Biedrība “SATEKA” un Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, kuras realizē starpteritoriālo sadarbības projektu Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. Bānīša svētkos, šī projekta ietvaros, norisinājās aktivitāte “Bānīša pārsteigumi!”, kurā tika popularizēti Gulbenes un Alūksnes novadu mājražotāji un uzņēmēji. Pasākuma apmeklētājiem gan Gulbenē, gan Alūksnē tika nodrošināta to produkcijas degustācija – sagatavota “tūta” ar vietējo produkciju. Kā arī katra biedrība sagatavoja bukletu ar savā teritorijā esošajiem mājražotājiem un uzņēmējiem, kuri piedāvā tūristiem, savu saimniecību apskati un produkcijas degustācijas. Buklets tika izsniegts apmeklētājiem kopā ar produkcijas degustāciju. Turpināt Bānīša svētkos popularizē vietējos uzņēmējus lasīšanu

Sakopta dzelzceļa teritorija 33 km garumā!

Šī gada 21.maija lietainā diena biedrības “SATEKA” pārstāvēm kopā ar pārstāvjiem no SIA “Gulbenes -Alūksnes bānītis” un biedrības “Alūksnes lauku partnerība” nebija šķērslis, lai tiktu sakopts atlikušais šaursliežu dzelzceļa posms no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi tika noslēgtas Bānīša talkas, kuru laikā tika savākti atkritumi 33 km garā dzelzceļa posmā Gulbene- Alūksne.  Talkas norisinājās starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros.

Par paveikto iepriekšējās šī projekta talkās variet lasīt ŠEIT!

Bānīša talkas

(papildināts 19.05.2020)

Šī gada 14.maijā biedrības “SATEKA” darbības teritorijā un 16.maijā biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības teritorijā norisinājās “Bānīša talkas”. Talkās, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, piedalījās abu biedrību pārstāvji,  kā arī pārstāvji no SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks”, Alūksnes bānīša stacijas un Stāmerienas pagasta pārvaldes.

Talku ietvaros tika savākti atkritumi šaursliežu dzelzceļa tuvumā, posmā no Gulbenes stacijas līdz Kalnienas stacijai un no Umernieku stacijas līdz Alūksnes stacijai, kopumā savācot vairāk kā 70 maisu atkritumu. Savukārt, no krūmiem aptuveni 200 m garumā tika atbrīvots šaursliežu dzelzceļa posms pirms iebraukšanas Alūksnes pilsētā, nodrošinot bānīša redzamību, kad tas brauc paralēli autoceļam.

Tuvākajā laikā tiek plānota vēl viena talka, lai savāktu atkritumus, atlikušajā 10 km posmā no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi tiks nodrošināta pilnīga dzelzceļa sliežu tuvumā esošo atkritumu savākšana visā 33 km garumā – bānīša Gulbene – Alūksne kursēšanas maršrutā.

Pēc paveiktā darba talkotāji atzina, ka, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, tika paveikts labs darbs, lai apkārtējā vide būtu sakopta, zaļa un patīkama gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Talkas tika organizētas starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” ietvaros, ieguldot biedrību pašu brīvprātīgo līdzfinansējumu projekta realizācijā.

12.maijā notika starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” darba grupas tikšanās, kuras laikā tika izvērtēti projekta ietvaros realizētie pasākumi un aktivitātes, kā arī tika plānotas nākamās projekta aktivitātes.  Darba grupas tikšanās norisinājās, daļai sadarbības partneru esot klātienē un daļai – pieslēdzoties tiešsaistē Zoom vietnē. Paldies par dalību darba grupas darbā sadarbības partneriem no biedrības “Alūksnes lauku partnerības”, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra un Stāmerienas pagasta pārvaldes!