Views Navigation

Notikums Views Navigation

Today
Ongoing

Ziedojumu vākšanas akcija Galgauskas pagasta vēstures grāmatas izdošanai

Galgauskas pagasts

Katrai apdzīvotai vietai ir kaut kas tāds, ar ko tā atšķiras un saista. Galgauskas ainava bez vietvārdiem un tikai tai raksturīgām leģendām, nostāstiem un atmiņām būtu tukša un akla. Diemžēl laiks pagātnes liecības izdzēš kā vējš pēdas smiltīs. Tomēr vēl ir iespēja meklēt atbildes uz jautājumiem par mūsu senču dzīvi pirms 100 un 200 gadiem. Daļu atbilžu varētu rast grāmatā “Galgauskas stāsti un leģendas”, kuras izdošanai ir nepieciešams ziedotāju atbalsts. Tad varēsim uzzināt, kāpēc Galgauskā ir Ūsiņgals un kur meklēt Ūsiņu – seno latviešu dievu. Atradīsim senās Krusta priedes, kurās iegrieza krustus, pavadot tuviniekus uz mūža mājām. Uzzināsim, ka Galgauskas pagasta teritorijā bija 4 krogi, kas senāk kalpoja kā pasta stacijas. Atklāsim stāstus par pareizticību un šīs ticības baznīcu laikmeta pārmaiņās. Bagātināsim informāciju par Galgauskas muižu, kas vairāk nekā 200 gadus bija baronu Mengdenu īpašums, kā arī iepazīsim tās ievērojamāko pārstāvi Vidzemes landmaršalu, landrātu un Zviedrijas ģenerālmajoru Gustavu fon Mengdenu.  Izzināsim un atsauksim atmiņā Galgauskas Dziedāšanas biedrības dzīvotspēju, pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, atbalstam un mīlestībai. Ne velti varam svinēt simtgadi, kopš biedrības namam ir likts pamatakmens. Saglabāsim sirdīs stāstus par Galgauskas 4 skolām, no kurām nav vairs nevienas! Atcerēsimies leģendu par “Božu” māju un Knoka pili Tirzas krastā, kas cieši saistīta ar izcilā fotogrāfa Ferdinanda Knoka dzīvi un darbību! Mārīte Dzene, idejas virzītāja

Pirmssvētku talka Kalnienā

Kalniena

NĀC TALKĀ! Biedrība KAPO realizējot projektu “Kopienas spēks Kalnienas svētkiem”, aicina pievienoties 2024.gada 7.jūlijā plkst.9:00 uz Pirmssvētku talku Kalnienā. Kalniena ir vieta, kas iedvesmo. Kalniena ir mājas. Kalniena ir sena muiža ciemata centrā, kas vēl gaida savu īsto investoru. Kalniena ir vieta, kur iedzīvotāji neapstājas un nenolaiž rokas. Cilvēki ir gatavi darīt un dara. 2024.gada 13.jūlijā pēc 10 gadu pauzes, Kalniena gatavojas saviem otrajiem Kalnienas svētkiem. Lai ik viens justos šajos svētkos labi un nekaunētos par vietu, kuru no sirds mīl, vēl pirms svētkiem teritorija ir jāuzpoš. Par Kalnienas vides sakopšanu un uzturēšanu tiek runāts katrā iedzīvotāju sanāksmē un katrā biedrības “SATEKA” apkaimju darbnīcā. Projekta “Kopienas spēks Kalnienas svētkiem” mērķis ir sapost Kalnienu Kalnienas svētkiem un ikdienai, lai ik viens iedzīvotājs un viesis, kas apmeklē Kalnienu, justos labi. Pasākumu atbalsta Biedrība “SATEKA” Mazo projektu konkursa 2024 “Justies labi!” ietvaros. Inga Lapse Biedrības KAPO valdes locekle