“Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”

Biedrība SATEKA piedalās starpteritoriālā projektā “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” sadarbībā ar biedrībām- “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “No Salacas līdz Rūjai” un Vidzemes lauku partnerība “Brasla”

Projekta mērķis ir Zaļo velo ceļu pilnveidošana, labiekārtošana. Infrastruktūras sakārtošana piesaistīs gan ārzemju, gan vietējos viesus, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Projekts ir vērsts uz vides sakārtošanu un velo ceļu infrastruktūras uzlabošanu, projekta laikā paredzētas vairākas talkas, kurās tiks sakopti velo ceļu posmi, kas šobrīd ir sarežģīti izbraucami. Kopā ar ekspertiem plānots organizēt seminārus, iekļaujot uzņēmējus, potenciālos pakalpojuma sniedzējus, kuri varētu sniegt pakalpojumus velo tūristiem un sekmīgi piedalīties Zaļo velo ceļu kustībā.

Projekts Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” (Nr. 19-00-A019.332-000004) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta aktivitātes