ZIŅAS

Realizēts projekts par kvalitatīvāku auto apmācības pakalpojumu sniegšanu

Lai sniegtu kvalitatīvu auto apmācības pakalpojumu gan Gulbenes, gan tuvāko novadu iedzīvotājiem, braukšanas apmācības instruktors Vilnis Zvirgzdiņš ir realizējis projektu, kura ietvaros ir iegādāta jauna automašīna Opel Astra.

Projekts “Kvalitatīvas auto apmācības pakalpojumu sniegšana modernizējot apmācības bāzi- pilnveidojot esošo pakalpojumu”, Nr.18-07-AL05-A019.2103-00014 realizēts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai  apakšapasākumam “Darbības īstenošana  saskaņā ar sabiedrības  virzītu vietējās  attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 17876 eiro ar publiskā finansējuma daļu 12513.20 eiro.

Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām

  

Atpūtas kompleksā “Dīķsalas” trešajā paplašināšanās kārtā SIA “MG Island” realizējusi projektu Nr.16-07-AL05-A019.2101-000009 “Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām”, kas tika realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 97179,20, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 96403,70, no kura ELFLA publiskais finansējums ir EUR 67482,59 un privātā finansējuma daļa ir EUR 29696,61.

Turpināt Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām lasīšanu

Industriālo mēbeļu ražotnes izveide – SIA “Z&Z furniture”

   
Realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000013 “Industriālo mēbeļu ražotnes izveide – SIA “Z&Z furniture””. Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota firma SIA “Z&Z furniture”, kas nodarbojas ar industriālo mēbeļu ražošanu.

Turpināt Industriālo mēbeļu ražotnes izveide – SIA “Z&Z furniture” lasīšanu

Floristikas darbnīca ” Dabas skaistums- dabā un mūsmājās”

     
21.un 22.septembrī viesu namā “Upesrūķi”, Garkalnes novadā, noritēja pirmās aktivitātes LEADER starptautiskā sadarbības projekta nr.18-00-A0190.333-000014 “Sēņu ceļš” ietvaros.

Kā pirmā aktivitāte tiek realizēta floristikas darbnīca ” Dabas skaistums- dabā un mūsmājās”. Darbnīcas dalībnieki kopā ar lektori Sanitu Ciprusi devās mežā vāk dažādus dabas materiālus, no kuriem gatavoja dažādus dekorus.

Siera ražošanas attīstība SIA “Pakalnieši”

      

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr.17-07-AL05-A019.2103-000014 “Siera ražošanas attīstība Pakalniešos”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Turpināt Siera ražošanas attīstība SIA “Pakalnieši” lasīšanu

Realizētie projekti 2018.gadā

Mazo projektu 2018 konkursā “Sveiks un vesels” realizētie projekti:

⇒ Rankas pagasta jauniešu projekts “Aktīvs un vesels”

⇒ Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupas projekts ‘’Muzikālais starpbrīdis’’

⇒ Druvienas izglītības un amatniecības centra darba grupas projekts “Mazā zinātnes centra izveide”

⇒ Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde un vecāku padomes projekts “Rankas skvērs Latvijas simtgadei”

⇒ Lejasciema pagasta iedzīvotāju grupas “Kopā mēs varam” projekts “Sajūtu parks”

⇒ Stāķu ciemata domu biedru grupas projekts “Brīnumu parks ,,Augsim nākotnei””

⇒ Gulbīša pamatskolas jauniešu grupa “Mēs – Gulbītim” projekts “Atpūtas laukuma bērniem, pusaudžiem izveidošana”

 

Mazo projektu konkursa 2015 “Kopā- visu varam!” rezultāti

Apsveicam finansējuma saņēmējus–  Jauniešu iniciatīvas grupu “Līgo puiši”; Druvienas cilts jauniešus; Jauniešu neformālo grupu (Gulbene); domu biedru grupu “Pilskalna bērni”; Gulbenes Evaņģēliski lutrisko draudzi; Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupu; jauniešu grupu “Spridzekļi”.

Vērtēšanas kopsavilkums

Projekta numurs Saņēmēja nosaukums Vidējais punktu skaits Prasītais finansējums, EUR Projekta ieviesēja līdzfinansējuma apjoms,  % Iegūta vieta
MPK-2015/10 Jauniešu iniciatīvas grupa “Līgo puiši” 25,29 410,00 61,30 1.
MPK-2015/1 Druvienas cilts jaunieši 24,43 500,00 67,00 2.
MPK-2015/23 Jauniešu neformālā grupa 24,14 500,00 5,66 3.
MPK-2015/14 Domu biedru grupa “Pilskalna bērni” 23,43 500,00 73,19 4.
MPK-2015/18 Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze 23,29 500,00 85,70 5.
MPK-2015/22 Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupa 23,29 500,00 50,50 6.
MPK-2015/21 Jauniešu grupa “Spridzekļi” 22,86 497,80 53,34 7.
MPK-2015/16 Ir ideja- ir iespēja! 22,71 415,00 76,00 8.
MPK-2015/19 Interešu grupa “Saime” 22,43 473,00 43,00 9.
MPK-2015/17 jauniešu iniciatīvas grupa “Patrioti” 22,43 500,00 63,00 10.
MPK-2015/5 b-ba “Gulces Gēns” 22,29 492,60 50,50 11.
MPK-2015/20 Jauniešu apvienība “Alianse” 22,29 500,00 50,00 12.
MPK-2015/7 b-ba “Esi aktīvs!” 22,14 500,00 47,37 13.
MPK-2015/13 interešu grupa “Aktīvs dabā” 21,71 400,00 41,00 14.
MPK-2015/12 b-ba “Sporta klubs “Lejasciems”” 21,29 490,00 41,67 15.
MPK-2015/3 b-ba “Veiši” 20,93 490,00 10,00 16.
MPK-2015/8 Jauniešu grupa “Gulbīši” 20,92 500,00 52,33 17.
MPK-2015/2 Jauniešu interešu grupa “Zīļuki” 20,71 350,00 38,10 18.
MPK-2015/15 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pašpārvalde 20,50 500,00 19,00 19.
MPK-2015/6 165.Tirzas mazpulka vides grupa 20,29 500,00 56,52 20.
MPK-2015/11 b-ba “Savļaudīm” 20,00 500,00 29,00 21.
MPK-2015/9 Jaungulbenes pētnieki 19,58 440,00 12,00 22.
MPK-2015/4 b-ba “Orientēšanās klubs “Pūznis”” 18,43 500,00 33,00 23.

Pētījums „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai”

Pētījuma „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” mērķis – izvērtēt Gulbenes novada biedrības „SATEKA” (turpmāk „Biedrība”) vietējās attīstības stratēģijas 2007. – 2013. gadam  ieviešanu, sniegt ieteikumus un priekšlikumus Biedrības  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • apkopot, aktualizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos;
 • novērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu un izpildījumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem un no administratīvā viedokļa;
 • novērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā no iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību skatu punkta;
 • pamatojoties  uz Vietējās attīstības stratēģiju, biedrības teritorijā identificēt   kopienu sabiedrības  vērtību sistēmu, kā arī atbalstāmos  darbības virzienus, novērtēt  to būtiskumu, sniegt atbildes uz jautājumiem;
 • sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus biedrības „SATEKA”  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Pētījums  Gulbenes  novada teritorijā veikts laika posmā no 2014. gada 1. decembra  līdz 2015. gada 30. aprīlim, un to īstenoja SIA „In Tra”.

Pētījuma izstrādes procesā pielietotās zinātniskās metodes:

 • zinātniskās literatūras avotu izpēte;
 • normatīvo aktu un dokumentālo materiālu analīze;
 • monogrāfiskā jeb aprakstošā metode.

Tika organizētas 4 fokusgrupas un  intervijas ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem, nosakot konkrētas vajadzības teritoriju attīstībā. Diskusiju rezultāti tika apkopoti ziņojumā, analizēti un iestrādāti pētījumā.

Veicot darba uzdevuma izpildi, veiktas regulāras konsultācijas un sadarbība ar pasūtītāja norādītajiem atbildīgajiem speciālistiem.

Pētījuma darba uzdevuma  izpildei un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai tika sagatavota anketa Gulbenes novada iedzīvotājiem, kuru aizpildīja 373 respondenti.

Tika sagatavota prezentācija MS PowerPoint formātā par veikto pētījumu, kā arī tā tika prezentēta vadības grupā, pētījuma noslēguma konferencē Gulbenē 24.04.2015.

Pētījuma autori: Dr. Ingrīda Muraškovska;  M.oec. Inga Bērziņa

Pētījuma rezultāti:

 1. Pētījums „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” 
 2. Pētījuma pielikumi 
 3. Anketu kopsavilkumi
 4. Izglītības vajadzību apkopojums
 5. Pagastu vizītkartes

Realizētie projekti – apkopojums pa teritorijām

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. Platība, ha Iesniegti projekti (skaits) Apstiprināti projekti (skaits) ELFLA finansējums EUR % Uz  1 iedz Uz 1 ha
Beļavas pagasts 1656 16934,00 22 10 45041,2 5% 27,199 2,660
Daukstu pagasts 1150 16486,10 14 3 17946,6 2% 15,606 1,089
Druvienas pagasts 530 6757,40 9 7 50356,6 6% 95,012 7,452
Galgauskas pagasts 679 9829,30 7 6 37841,7 4% 55,731 3,850
Gulbene 8275 1189,80 82 42 319704 35% 38,635 268,704
Jaungulbenes pagasts 1178 9055,40 9 5 33728,4 4% 28,632 3,725
Lejasciema pagasts 1661 33782,70 21 11 104446 11% 62,881 3,092
Litenes pagasts 1059 12735,70 11 9 50983,1 6% 48,143 4,003
Lizuma pagasts 1443 10779,10 16 5 22196,5 2% 15,382 2,059
Līgo pagasts 419 7893,10 5 2 9331,07 1% 22,270 1,182
Rankas pagasts 1441 18387,00 11 4 15171,7 2% 10,529 0,825
Stāmerienas pagasts 1128 13381,40 13 8 74173,7 8% 65,757 5,543
Stradu pagasts 1926 17351,30 11 4 37045,7 4% 19,235 2,135
Tirzas pagasts 962 13045,70 10 8 72400,2 8% 75,260 5,550
Visa novada teritorija 23507 187608,00 5 3 24024,3 3% 1,022 0,128
KOPĀ 23507 187608 246 127 914390,7 100% 38,899 4,874

Vairāk informācijas par realizētajiem LEADER projektiem katrā teritorijā apskatāma EXCEL dokumentā

8.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Veclauki zemnieku saimniecība ZS “Veclauki” biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 14-07-LL05-L41100-000002 € 1 117,35 € 502,80
2 Rolands Krevics Fiziska persona Rolanda Krevica piemājas biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 14-07-LL05-L41100-000001 € 2 942,69 € 1 618,48
3 Iveta Borģe Fiziska persona Lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde  aitkopības nozares attīstībai piemājas saimniecībā “Upmalieši” 14-07-LL05-L411-00-000006 € 4 425,00 € 1 991,25
4 MKD Projekts SIA SIA “MKD Projekts” liellopu apkalpošanas sistēmas iegāde 14-07-LL05-L41100-000004 € 6 311,57 € 2 840,21
5 R.D. Bullis SIA SIA “R.D. Bullis” gaļas lopu saimniecības modernizācija 14-07-LL05-L41100-000003 € 8 262,03 € 4 544,12
6 Gunda Zirne Fiziska persona Krūmmelleņu stādījumu ierīkošana “Krāces”  Tirzas pagastā, Gulbenes novadā 14-07-LL05-L41100-000008 € 13 134,64 € 6 567,31
7 Kraujas Z SIA Aveņu stādījumu ierīkošana Tirzas pagasta “Krācēs” 14-07-LL05-L41100-000007 € 17 709,91 € 7 083,96
8 AGRO GULBENE SIA Lopu dzirdināšanas sistēmas ierīkošana SIA “AGRO GULBENE” saimniecībā 14-07-LL05-L41100-000005 € 17 633,52 € 9 698,44