ZIŅAS

8.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Veclauki zemnieku saimniecība ZS “Veclauki” biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 14-07-LL05-L41100-000002 € 1 117,35 € 502,80
2 Rolands Krevics Fiziska persona Rolanda Krevica piemājas biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 14-07-LL05-L41100-000001 € 2 942,69 € 1 618,48
3 Iveta Borģe Fiziska persona Lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde  aitkopības nozares attīstībai piemājas saimniecībā “Upmalieši” 14-07-LL05-L411-00-000006 € 4 425,00 € 1 991,25
4 MKD Projekts SIA SIA “MKD Projekts” liellopu apkalpošanas sistēmas iegāde 14-07-LL05-L41100-000004 € 6 311,57 € 2 840,21
5 R.D. Bullis SIA SIA “R.D. Bullis” gaļas lopu saimniecības modernizācija 14-07-LL05-L41100-000003 € 8 262,03 € 4 544,12
6 Gunda Zirne Fiziska persona Krūmmelleņu stādījumu ierīkošana “Krāces”  Tirzas pagastā, Gulbenes novadā 14-07-LL05-L41100-000008 € 13 134,64 € 6 567,31
7 Kraujas Z SIA Aveņu stādījumu ierīkošana Tirzas pagasta “Krācēs” 14-07-LL05-L41100-000007 € 17 709,91 € 7 083,96
8 AGRO GULBENE SIA Lopu dzirdināšanas sistēmas ierīkošana SIA “AGRO GULBENE” saimniecībā 14-07-LL05-L41100-000005 € 17 633,52 € 9 698,44

7.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Viktors Gicuks Fiziska persona Biškopības produkcijas ražošanas procesa uzlabošana piemājas saimniecībā “Lejaskrāces” 13-07-LL05-L41100-000016 € 1 151,07 € 517,99
2 Jānis Rožlapa Fiziska persona Jāņa Rožlapas biškopības saimniecības attīstības attīstība un konkurētspējas veicināšana 13-07-LL05-L41100-000013 € 1 264,80 € 632,40
3 AGIMOS SIA Saimnieciskās darbības efektivitātes un konkurētspējas palielināšana gaļas liellopu saimniecībā SIA “AGIMOS” 13-07-LL05-L41100-000017 € 12 115,57 € 6 663,55
4 Purmalu spēka maize SIA Vitas Markovas maizes un kondotorijas uzņēmuma SIA “Purmalas spēka maize” darbības pilnveidošana 13-07-LL05-L41100-000014 € 15 969,69 € 7 984,84

6.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Tavai un manai veselībai SIA Jauna limfodrenāžas aparāta iegāde SIA “Tavai un manai veselībai” pakalpojumu klāsta paplašināšanai 13-07-LL05-L413102-000004 € 657,34 € 394,40
2 Vecpāpani SIA Augļu žāvētavas iegāde augļu un ogu pārstrādei mājas apstākļos 13-07-LL05-L41100-000011 € 2 140,18 € 1 070,09
3 Ilze Šuļja Fiziska persona Izšūšanas mašīnas un šujmašīnas iegāde pakalpojumu sniegšanai 13-07-LL05-L413102-000008 € 2 642,32 € 1 585,39
4 Gulbenes novada dome Pašvaldība Staru kultūras nama skaņas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniešanas nodrošināšanai 13-07-LL05-L413201-000026 € 1 770,54 € 1 770,53
5 IKAGO SIA Arborista aprīkojuma un darba rīku iegāde. 13-07-LL05-L413102-000006 € 3 451,40 € 1 907,21
6 Skudras zemnieku saimniecība Artēziskā urbuma ierīkošana zemnieku saimniecībā “Skudras” 13-07-LL05-L41100-000008 € 4 338,34 € 1 952,25
7 Maija Miķelsone Fiziska persona Krūmmelleņu stādījuma ierīkošana Lejasciema pagasta “Liepās” 13-07-LL05-L41100-000006 € 4 789,16 € 2 123,03
8 Gulbenes novada dome Pašvaldība Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes Kultūras centra pūtēju orķestrim 13-07-LL05-L413201-000024 € 2 244,85 € 2 244,85
9 Gulbenes novada dome Pašvaldība Publiksi pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā 13-07-LL05-L413102-000003 € 3 762,97 € 2 257,78
10 Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga. Sporta klubs Biedrība Spēks un skaistums 13-07-LL05-L413201-000002 € 2 877,23 € 2 904,23
11 Krustalīces mantojums Biedrība Liec savai dzīvei skanēt! 13-07-LL05-L413202-000002 € 3 413,87 € 2 976,44
12 Gulbenes novada dome Pašvaldība Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana 13-07-LL05-L413201-000011 € 3 878,75 € 3 490,88
13 Gulbenes novada dome Pašvaldība Pārvietojamo izstāžu sienu un apgaismojuma iegāde 13-07-LL05-L413201-000019 € 3 965,83 € 3 569,25
14 Gulbenes novada dome Pašvaldība Teritorijas norāžu un informatīvu stendu uzstādīšana Litenes pagastā  13-07-LL05-L413203-000001 € 4 268,62 € 3 841,71
15 SLB SIA Reklāmas ražotnes modernizēšana SIA “SLB” 13-07-LL05-L413102-000002 € 6 414,99 € 3 849,00
16  Latvijas Mazpulki Biedrība Mobilā meža mācību zaļā klase 13-07-LL05-L413202-000005 € 4 317,96 € 4 317,95
17 Māris Birznieks Fiziska persona Pļaušanas un sniega tīrīšanas pakalpojumi Gulbenes novadā 13-07-LL05-L413102-000007 € 7 618,84 € 4 571,30
18 Lizuma vidusskolas attīstības biedrība Biedrība Mūzikas instrumentu iegāde vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieku vajadzībām un interesentu apmācībām ģitārspēlē 13-07-LL05-L413202-000001 € 5 566,27 € 5 566,27
19  Bērzu skola Biedrība Sadejosim lieli, mazi! 13-07-LL05-L413201-000012 € 6 352,98 € 5 717,68
20 Pededzes SIA Sporta inventāra iegāde veselības veicinošiem pasākumiem 13-07-LL05-L413201-000022 € 11 912,06 € 7 147,23
21  Jumata Biedrība Brīvdabas koka spēļu izgatavošana un izmantošana Gulbenes novada pasākumos 13-07-LL05-L413201-000017 € 8 045,50 € 7 240,95
22 Radošā
 apvienība “Piektā Māja”
Biedrība Aprīkojuma iegāde mākslas un amatniecības kursu norises nodrošināšanai 13-07-LL05-L413202-000003 € 8 507,64 € 7 656,85
23 Gan Co SIA Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo”” 13-07-LL05-L413102-000005 € 13 983,54 € 8 390,12
24 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Mūzikas instrumentu iegāde Druvienas bērnu un jauniešu apmācībai vokāli instrumentālās mūzikas apgūšanai 13-07-LL05-L413202-000004 € 8 532,96 € 8 532,96
25 KAPO Biedrība Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides uz dzīves kvalitāti iedzīvotājiem 13-07-LL05-L413203-000002 € 9 761,90 € 8 785,71
26 Gulbenes novada dome Pašvaldība Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem un ar īpašām vajadzībām 13-07-LL05-L413101-000003 € 9 835,29 € 8 851,76
27 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā 13-07-LL05-L413101-000006 € 9 960,10 € 8 964,09
28 Savļaudīm Biedrība Ceļā uz Xi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 13-07-LL05-L413201-000025 € 10 994,61 € 9 895,15
29 Gulbenes novada dome Pašvaldība Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde 13-07-LL05-L413201-000020 € 13 992,18 € 11 446,02
30 Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrība Biedrība Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tautisko deju popularizēšanja Gulbenes vidusskolā 13-07-LL05-L413201-000003 € 11 576,64 € 11 576,60
31 SITA NATURE PARK SIA Biškopības nozares attīstība SIA “SITA NATURE PARK” 13-07-LL05-L41100-000005 € 26 698,65 € 12 014,38
32 FB Gulbene 2005 Biedrība Futbols! Sports! Uzvara! 13-07-LL05-L413201-000005 € 14 069,94 € 14 069,94
33  Gulces Gēns Biedrība Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana jauniešu sporta aktivitāšu centrā Gulbenē 13-07-LL05-L413201-000010 € 15 108,05 € 15 108,05
34 Stāmeriena Biedrība Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Stāmerienas pagastā 13-07-LL05-L413201-000023 € 16 923,77 € 15 231,39
35 Gulbenes novada dome Pašvaldība Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana 13-07-LL05-L413201-000007 € 15 352,64 € 15 352,65
36 Sporta klubs “Lejasciems” Biedrība Sporta aktivitāšu trases izveidošanas Lejasciemā. 13-07-LL05-L413201-000027 € 17 074,46 € 15 367,02
37 Gulbenes Rotari klubs Biedrība Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Gulbenes pilsētas Jaunatnes parkā 13-07-LL05-L413201-000008 € 16 623,45 € 16 623,45
38 Gulbenes Velo fans Biedrība Gu Velo parks” izveide un aprīkošana Gulbenē 13-07-LL05-L413201-000004 € 17 067,01 € 17 067,01
39 Sporta klubs “Tors” Biedrība Daudzfunkcionālas sporta bāzes izveide Lejasciemā pie Sudala ezera 13-07-LL05-L413201-000016 € 17 074,46 € 17 074,46

5.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Uģis Poišs Fiziska persona Uģa Poiša biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 12-07-LL05-L41100-000005 € 3 124,57 € 1 718,48
2 Gulbenes novada invalīdu
 biedrība
Biedrība Dzīvot ar cerību- kļūt veselākam! 12-07-LL05-L413101-000004 € 2 134,99 € 2 134,99
3 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Mēs varam palīdzēt 12-07-LL05-L413101-000005 € 3 481,30 € 3 481,30
4 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sociālo pakalpojumu dažādošanas Litenes pagastā 12-07-LL05-L413101-000007 € 7 285,10 € 6 556,59
5 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sadzīves pakalpojumu centrs “Možums” 12-07-LL05-L413101-000003 € 9 347,84 € 8 413,06

4.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Ceriņzieds Biedrība Tautas tērpu iegāde Litenes pagasta iedzīvotājiem latvisko tradīciju saglabāšanai un kopšanai savā pagastā un novadā 12-07-LL05-L413201-000019 € 6 490,54 € 5 793,61
2  Tautskola “Vijata” Biedrība Zili brīnumi zaļā dārzā 12-07-LL05-L413202-000007 € 1 401,53 € 1 261,38
3 Gulbenes novada dome, Jaungulbenes PII Pašvaldība Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai 12-07-LL05-L413202-000008 € 1 923,81 € 1 709,99
4 Gulbenes novada invalīdu
 biedrība
Biedrība Dators iespēja pilnvērtīgai dzīvei 12-07-LL05-L413202-000009 € 3 405,42 € 3 405,42
5 Sporta un medību klubs “Savējie” Biedrība Zāles pļāvēja- raidera ar aprīkojumu iegāde Rankas pagasta teritorijas sakopšanai un uzturēšanai 12-07-LL05-L413102-000001 € 5 549,20 € 4 994,28
6 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveide un telpas labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem 12-07-LL05-L413202-000001 € 5 171,50 € 5 129,11
7 Gulbenes novada dome, Gulbenes bibliotēka Pašvaldība Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā 12-07-LL05-L413202-000004 € 6 709,30 € 6 038,34
8 Gulbenes novada dome, Litenes pagasta pārvalde Pašvaldība Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveidei Litenes pagastā 12-07-LL05-L413202-000005 € 6 997,71 € 6 297,95
9 Radošā apvienība  “Piektā Māja” Biedrība Datorgrafikas klases iekārtošana Gulbenes mākslas skolā 12-07-LL05-L413202-000002 € 7 190,65 € 6 418,73
10  Sporta klubs “Tors” Biedrība Teritorijas infrastruktūras uzlabošana un kopšana, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamību aktīva dzīves veida veicināšana pie Sudalas ezera Lejasciema pagastā 12-07-LL05-L413102-000004 € 6 965,36 € 6 965,36
11 Lizuma vidusskolas attīstības biedrība Biedrība Lizuma centra un valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa – Lizuma muižas pils (Lizuma vidusskola) apkārtnes sakopšanas tehnikas iegāde 12-07-LL05-L413102-000002 € 7 114,36 € 7 114,36
12 Radošā apvienība  “Piektā Māja” Biedrība Dizaina darbnīcas un fotostudijas iekārtošana 12-07-LL05-L413202-000003 € 8 115,01 € 7 243,61
13 Gulbenes novada dome, Litenes pagasta pārvalde Pašvaldība Litenes pagasta kapu teritorijas labiekārtošana 12-07-LL05-L413203-000006 € 8 164,01 € 7 347,61
14 Gulbenes novada dome Pašvaldība Atbalsta centra izveide Gulbenes novada sociālajā dienestā 12-07-LL05-L413101-000001 € 8 888,47 € 7 520,97
15 Gulbenes novada dome Pašvaldība Dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijās 12-07-LL05-L413203-000002 € 9 668,41 € 8 701,57
16 Gulbenes novada invalīdu
 biedrība
Biedrība Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināna Gulbenes novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem 12-07-LL05-L413101-000002 € 9 248,67 € 9 248,67
17 Gulbenes novada dome, Gulbenes bibliotēka Pašvaldība Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem 12-07-LL05-L413201-000011 € 10 315,98 € 9 284,39
18 Stāmeriena Biedrība Latviskās kutūridentitātes izkopšana Gulbenes novadā 12-07-LL05-L413201-000009 € 11 794,07 € 10 527,66
19 Sporta klubs “Lejasciems” Biedrība Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lejasciema pagastā 12-07-LL05-L413201-000010 € 20 369,42 € 18 183,89
20 Tirzas pagasta attīstības
 biedrība
Biedrība Tirzas slēpošanas centra un muzeja izveide 12-07-LL05-L413201-000007 € 21 317,82 € 21 093,33

3.kārtā realizētie projekti

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums attiecināmās izmaksas,

LVL

Publiskais finansējums

LVL

Biedrība “Sporta klubs”Tors”” Ūdens sporta un sporta inventāra iegāde Lejasciema iedzīvotājiem aktīva dzīves veida veicināšanai 15000.00 13500
Gulbenes novada dome (Līgo pagasta pārvalde) Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 6083.28 5474.95
Biedrība “Ratiņš” Kultūras tradīciju kopšana, tautiskās dejas mākslas popularizēšana Gulbenes novadā 8909.93 8018.94
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība „SAVĒJIE” Tautisko tērpu iegāde deju kolektīva “Rūsiņš” koptēla pilnveidošana 3142.79 2828.51
Stāķu attīstības biedrība Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde 7449.96 6704.96
Gulbenes novada dome
(Stāķu pamatskola)
Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija 4407.02 3966.32
Biedrība “Veiši” Dzīves kvalitātes veicināšana un tradīciju saglabāšana Gulbenes novadā 4556.78 4101.1
Biedrība “Rūsiņš” Etnogrāfiski precīzs, laikmetam un stilam atbilstošs tautas tērps un tehniskais nodrošinājums- kvalitātes garants kolektīva koptēla veidošanai un konkurētspējai 13121.75 11674.57
Gulbenes novada dome (Beļavas pagasta pārvalde) Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam “Ega” 3911.20 3520.08
Gulbenes novada dome
(Beļavas pagasta pārvalde)
“Krāsains dzīpars Beļavai” 792.61 713.34
Biedrība  „Laika josta” Gaismas un skaņas aparatūras iegāde un
 uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
10091.46 9082.31
Gulbenes novada dome
(Jaungulbenes pagasta pārvalde)
Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes Tautas namam 2362.10 2125.89

2.kārtā realizētie projekti

2.kārtā realizētie projekti ( Skatīt bukletu)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums attiecināmās izmaksas,

LVL

Publiskais finansējums

LVL

Biedrība “Gulbenes Moto” Sporta mototehnikas izveide Gulbenes novada bērnu un iedzīvotāju veselīga dzīves veida veicināšanai 7550.00 6795.00
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Druvienas pagasta iedzīvotājiem 14552.00 13096.80
Biedrība “Stāmeriena” Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai 2375.65 2138.08
Biedrība “Līklocis” Gulbenes novada etnogrāfiski atbilstoši tautas tērpi kā materiālās un garīgās kultūras mantojums 6080.00 5472.00
Biedrība “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pasuerliftinga” Sportaklubs Ātrums. Izturība. Spēks 2963.81 2667.43
Biedrība “Esi aktīvs!” Brīvā laika dažādošana Rankas pagasta jauniešiem  

4014.62

 

3613.16
Biedrība “Esi aktīvs!” Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums 3170.00 2853.00
biedrība “Orientēšanās klubs “Pūznis” Sporta inventāra iegāde biedrībai “Orientēšanās klubs “Pūznis”‘ 6674.22 6006.8
Gulbenes novada dome Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē “Parkalīcis” 5317.25

 

3987.94
Biedrība “Tautskola “Vijata”” Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā 6000.00 5400.00
SIAMC “Austrum-vidzeme” Pārvietojamas mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai 9078.52

 

4539.25
Biedrība “Līkloči” Zināšanas- uzņēmējdarbības attīstības pamats 2810.18 2529.16
Biedrība “Ecclesia” Biedrības “Ecclesia” telpu pielāgošana interešu grupu nodarbībām dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotājiem 12097.99 10888.19
Lizuma tautskola Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lizuma pagasta iedzīvotājiem 810.00 729.00
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” Keramikas darbnīcas iekārtošana 2973.00 2675.7
Biedrība “Kāpnes” “Pakāpiens” 8584.11 7725.69
Gulbenes novada dome Lejasciema jauniešu centra “Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai 3936.37 2952.27
Biedrība “52 franki” Daudzfunkcionālas interaktīvās apmācību telpas izveide 9713.83 8742.45
Gulbenes novada dome Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana 6859.50

 

5144.62
Biedrība “Krustalīces mantojums” Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana 10216.26 9194.63
Gulbenes novada invalīdu biedrība Ar cerībām raugos nākotnē! 4878.90 4391.01
Gulbenes novada dome

 

Veļas mazgātavas un dušas telpu renovācija

 

9994.28 7495.71

 

Gulbenes novada dome Jauniešu centrs “Bāze”

 

Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

 

5287.60 3965.69

 

Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” Instrumentu iegāde vides sakopšanai Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem 2244.75 2020.27
Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības  biedrība Brīnumrūķītis 2068.00 1861.2
Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” Florbola aprīkojuma iegāde sporta veida pilnveidošanai Gulbenes novadā

 

8025.29 7222.76

 

Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

 

Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā

 

3352.49 3017.23

 

Gulbenes bibliotēka

 

Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Gulbenes bibliotēkas apmeklētājiem

 

4173.56 3130.17

 

1.kārtā realizētie projekti

SATEKA – 1.kārtas projekti (buklets)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, LVL Publiskais finansējums, LVL
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Inventāra iegāde Litenes Pirmsskolas izglītības iestādes patversmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 1 410.00 1 057.50
SIA SONĀTE Zāles pļāvēja iegāde zāliena kopšanai sabiedriski pieejamā SIA “Sonāte teritorijā un pļaušanas pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem. 3 595.00 1 797.50
Stāķu attīstības biedrība Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošana Stāķos 3 192.50 2 873.25
Gulbenes bibliotēka Aprīkojuma iegāde Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai. 5 012.27 3 759.19
Biedrība KAPO Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde. 13 991.87 12 592.68
Tirzas pagasta attīstības biedrība Infrastruktūras izveide sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Tirzas pagastā. 13 409.10 12 068.19
Stāķu attīstības biedrība Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai. 13 985.23 12 586.71
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem. 949.00 854.10
Gulbenes lauksaimnieku biedrība Biedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana un pieejamības uzlabošana 3 675.71 3 308.14
“Gulbenes Bioloģiskās lauksaimniecības biedrība” Zinošs cilvēks – lauku attīstības pamats. 3 268.40 2 941.56
Gulbenes katoļu baznīcas atbalsta biedrība Gulbenes katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana 10 110.61 9 099.55

Mazo projektu konkursa 2013 „Dzīvojam zaļi! ” uzvarētāji

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Saņēmēja nosaukums Projekta nosaukums Vidējais punktu skaits SATEKA finansējums, LVL Pašu līdzfinansējuma apjoms, %
Rankas pamatskolas skolotāju grupa Bērnu radošā un atpūtas nometne „Zaļā cepure” 24,57 247,00 29,8
Litenes tūrisma uzņēmēju interešu grupa Vides objektu „Ar riteni uz Liteni” uzstādīšana Litenes pagastā 24,57 300,00 31
Biedrība “KāpNes” Daiļa mana tēvu sēta 24,33 300,00 47
Neformāla grupa “TŪRINFO” Zelta maliņas Gulbenes novadā 23,57 236,00 38.40
Radošā grupa “Eksperiments” Radošās dienas – 5 dienas kastē 23,43 299,46 47.85
Gulbenes futbola asociācija Piektais Borisa Jamkovija piemiņas turnīrs futbolā zēniem 2013.gada 6.-7. jūlijā 23,00 236,00 32
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā Māja”” Dabas fotodarbnīca 22,86 300,00 44
Sieviešu grupa “Dzīvotprieks” Daba mums – mēs dabai 22,71 296,30 51