ZIŅAS

1.kārtā realizētie projekti

SATEKA – 1.kārtas projekti (buklets)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, LVL Publiskais finansējums, LVL
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Inventāra iegāde Litenes Pirmsskolas izglītības iestādes patversmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 1 410.00 1 057.50
SIA SONĀTE Zāles pļāvēja iegāde zāliena kopšanai sabiedriski pieejamā SIA “Sonāte teritorijā un pļaušanas pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem. 3 595.00 1 797.50
Stāķu attīstības biedrība Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošana Stāķos 3 192.50 2 873.25
Gulbenes bibliotēka Aprīkojuma iegāde Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai. 5 012.27 3 759.19
Biedrība KAPO Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde. 13 991.87 12 592.68
Tirzas pagasta attīstības biedrība Infrastruktūras izveide sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Tirzas pagastā. 13 409.10 12 068.19
Stāķu attīstības biedrība Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai. 13 985.23 12 586.71
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem. 949.00 854.10
Gulbenes lauksaimnieku biedrība Biedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana un pieejamības uzlabošana 3 675.71 3 308.14
“Gulbenes Bioloģiskās lauksaimniecības biedrība” Zinošs cilvēks – lauku attīstības pamats. 3 268.40 2 941.56
Gulbenes katoļu baznīcas atbalsta biedrība Gulbenes katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana 10 110.61 9 099.55

Mazo projektu konkursa 2013 „Dzīvojam zaļi! ” uzvarētāji

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Saņēmēja nosaukums Projekta nosaukums Vidējais punktu skaits SATEKA finansējums, LVL Pašu līdzfinansējuma apjoms, %
Rankas pamatskolas skolotāju grupa Bērnu radošā un atpūtas nometne „Zaļā cepure” 24,57 247,00 29,8
Litenes tūrisma uzņēmēju interešu grupa Vides objektu „Ar riteni uz Liteni” uzstādīšana Litenes pagastā 24,57 300,00 31
Biedrība “KāpNes” Daiļa mana tēvu sēta 24,33 300,00 47
Neformāla grupa “TŪRINFO” Zelta maliņas Gulbenes novadā 23,57 236,00 38.40
Radošā grupa “Eksperiments” Radošās dienas – 5 dienas kastē 23,43 299,46 47.85
Gulbenes futbola asociācija Piektais Borisa Jamkovija piemiņas turnīrs futbolā zēniem 2013.gada 6.-7. jūlijā 23,00 236,00 32
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā Māja”” Dabas fotodarbnīca 22,86 300,00 44
Sieviešu grupa “Dzīvotprieks” Daba mums – mēs dabai 22,71 296,30 51