LEADER “Ideju Taka”

“Ideju Taka – 2023”.

“Ideju Taka – 2022”.

“Ideju Taka – 2021”.

“Ideju Taka – 2020”.

_______________________________________________________________________

“IDEJU TAKA 2017”. 

Video sižetu sērija “IDEJU TAKA 2017” tapusi sadarbībā ar Valmieras TV.  Šajā sēriju ciklā atspoguļoti projekti, kas ir pilnībā īstenoti   Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. -2020.gadam.

Biedrība “SATEKA” sadarbībā ar Valmieras TV  veidotā TV sižetu sērija “Ideju taka”. Sižetos parādīta lielākā daļā Gulbenes novadā realizēto LEADER projektu (plānošanas periods 2007. -2013.)