Projektu vērtēšana

Aktualizēts 25.09.2021.

Projektus izvērtē vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem. Projekti tiek sarindoti pēc iegūtajiem punktiem un rezultātus publicē LAD mājaslapā. Tālāk projektu pieteikumus izvērtē Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

SVVA LEADER atklāto projektu iesniegumu konkursu vērtēšanas komisija:

 1. Inga Grigule
 2. Kristīne Zaķe
 3. Ansis Bērziņš
 4. Dace Ramka-Boka
 5. Iveta Dzērve
 6. Simona Sniķe
 7. Vita Lāčkāja
 8. Anita Seļicka
 9. Olita Untāla
 10. Līga Zvirzgdiņa
 11. Katrīna Miška-Idū