Stratēģijas izstrādes materiāli

Biedrības SATEKA Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam
(pilns dokuments)

Stratēģiju izstrādāja un īsteno biedrība “SATEKA” (turpmāk- Biedrība vai SATEKA) sadarbībā ar Gulbenes novada iedzīvotājiem, NVO un uzņēmējdarbības sektoru pārstāvjiem, nozaru profesionāļiem un ekspertiem. Stratēģija tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervenci “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”. Stratēģijas ieviešanas rezultātā tiks veicināta Gulbenes novada izaugsme, sekmējot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un aktivizējot sadarbību starp kopienām, nevalstisko sektoru, uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm.