Noderīgi NVO

Mediju lietotprasme un digitālie risinājumi ikdienā (11.08.2021. seminārs) Prezentācija:  1.daļa;2.daļa3.daļa;  4.daļa5.daļa;  6.daļa;  7.daļa 8.daļa;  9.daļa;  10.daļa;   11.daļa;  12.daļa;   13.daļa;  14.daļa;  15.daļa         

  Biedrību un nodibinājumu ietekmējošie juridiskie jautājumi;  PREZENTĀCIJA (12.08.2021. seminārs)

Lietvedības jautājumi, t.sk. elektroniskie dokumenti; PREZENTĀCIJA (16.08.2021. seminārs)  

Sabiedriska labuma organizācijas statuss un ar to saistītie aspekti; PREZENTĀCIJA (17.08.2021. seminārs)