ZIŅAS

Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību un pašvaldības pārstāvjus uz Apkaimju tikšanos pagastos un pilsētā “Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”

Darba kārtība:

   • Īsi par paveikto pagastā (15 min.) 
   • Par iedzīvotāju padomēm/ valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetēšanas projektiem (15 min.)
   • Īss atskats par paveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam (5 min.)
   • Informācija par Vietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanas rezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas (15 min.)
   • Darbs grupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķi iegūtos rezultātus iekļaut SATEKAS attīstības stratēģijā un iespēju robežās- rīcību plānā (1 h) 
   •  Noslēgums, darba grupu rezultātu apkopojums (15 min.)

Pasākumu mērķis ir informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023-2027, atskatīties uz paveikto un, kopā darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem. Diskutēsim par iespējām katrā pagastā un pilsētā īstenot LEADER projektus, par iedzīvotāju padomēm un līdzdalības aktivitātēm!

Lūgums reģistrēties , spiežot uz saites: https://ej.uz/apkaimjutik%C5%A1an%C4%81ssateka

Tev ir iespēja līdzdarboties Gulbenes novada attīstībā!

Biedrība SATEKA ir uzsākusi darbu pie biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam.
Balstoties uz šo stratēģiju Gulbenes novada uzņēmējiem, organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu vajadzību, mērķu īstenošanai un savas dzīves vides pilnveidošanai, kā arī attīstīt uzņēmējdarbību.
Stratēģijas izstrādes sākuma posmā veicam esošās situācijas apzināšanu, tāpēc aicinām Tevi veltīt apmēram 10 minūtes laika un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par Tavu dzīvesvietu.
Tavas sniegtās atbildes ir nozīmīgas, jo tās ļaus identificēt:
– vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo dzīves vides uzlabošanai;
– uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās darbības;
– atbalsta virzienus nākotnē.
Aptaujas anketu lūdzam aizpildīt ikvienu, kurš dzīvo vai strādā biedrības darbības teritorijā- visa Gulbenes novada teritorija.
Anketu lūdzam aizpildīt līdz 15.02.2023.
Esi aktīvs un iesaisties:
 • februārī un martā aicinām Tevi piedalīties sava pagasta/pilsētas Apkaimes sarunās (seko informācijai biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos).
 • martā un aprīlī piedalīties sev interesējošajā tematiskajā fokusgrupā. Par grupu tematiskajām jomām un norises laikiem informācija vēl sekos.
 • maijā esi aicināts piedalīties biedrības SATEKA darbības teritorijas Attīstības stratēģijas 2023-2027.gadam prezentēšanas pasākumā un iesniegt priekšlikumus, komentārus, ja tādi būs. Par pasākuma norises laiku informācija vēl sekos.

Saimniecībā „Purenes” realizēts LEADER projekts

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts “Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un saimniecības konkurētspējas paaugstināšana.” (Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000006), kā ietvaros iegādāta rūpnieciski ražota  termokoka pirts un uzstādītas gaisa kondicionēšanas iekārtas divos jau esošos namiņos. Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas sastāda 12419.83 EUR no kurām attiecināmās izmaksas ir 9977.26 EUR ar publiskā finansējuma daļu 6984.08 EUR un privātā finansējuma daļu 5435,75 EUR.

Turpināt Saimniecībā „Purenes” realizēts LEADER projekts lasīšanu

Tapuši divi video sižeti par biedrības realizēto AIF projektu

Zināji, ka biedrība SATEKA divu gadu garumā  īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda finansēto  projektu “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”?

Sīkāk par šo projektu un projektā īstenotajām aktivitātēm var iepazīties mūsu mājas lapā, sadaļā AIF,  bet , noskatoties sagatavotos video sižetos , uzzināsi, kā mums gāja, kādi ieguvumi, kādas ir gūtās atziņas, kādi novērojumi un vērtējumi par paveikto.

 

 

Izstrādāta biedrības attīstības stratēģija 2022-2027

Stratēģijas izstrādes mērķis -izvērtējot esošo darbību, aktivitātes un pieejamos resursus, noteikt turpmākos attīstības virzienus, mērķus un uzdevumus.
Stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2022. gada jūlijā. Tā tika īstenota, nodrošinot aktīvu Biedrības biedru, iedzīvotāju un citu novada organizāciju līdzdalību izstrādes procesā, lai dokuments atbilstu iesaistīto pušu aktuālajām vajadzībām, ņemtu vērā to iespējas un resursus.

Atvērt dokumentu

Desmit soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei nevalstiskajām organizācijām

Ikdienā, sadarbojoties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un esot iesaistītiem dažādu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, saskaramies ar situāciju, ka nav pieejama īsa un konkrēta informācija par augstvērtīgu projekta idejas attīstīšanu no tās pirmsākuma līdz pat pēcrealizēšanas pasākumiem.
Lai veicinātu izglītošanu finansējuma piesaistē un ar to saistītajiem jautājumiem, ir izveidots materiāls “Desmit soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei nevalstiskajām organizācijām”, kurš tapa biedrības “SATEKA” īstenotā projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai” ietvaros.
Šī materiāla izveidē izmantoti atvērtajā diskusijā/darbnīcā “Sadarbība – iespēja attīstībai!” nevalstisko organizāciju pārstāvju, uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju paustie viedokļi un idejas par veiksmīga finansējuma piesaisti organizācijai. Materiāls veidots kā ceļvedis, lai īstenotu idejas sākot no ideju apraksta sagatavošanas un beidzot ar turpmākajām darbībām pēc tās realizēšanas.
Ceļvedī ir sagatavots 10 soļu apraksts, kā pakāpeniski attīstīt ideju no tās rašanās brīža līdz pilnīgai īstenošanai. Tajā iekļauti ne tikai aprakstošas sadaļas, bet arī piemēri, padomi un ieteikumi, kurus ir vērtīgi ņemt vērā veidojot savas organizācijas idejas īstenošanas plānu.
Ilgtermiņa pielietojums ir šī materiāla galvenā “atslēga”. Tas radīts ar nolūku apzināties savas organizācijas, kopienas resursus un idejas attīstībai, izprotot finansētāju un citu organizāciju dažādību un vērtību, saskatīt izaicinājumus un meklēt ilgtspējīgus risinājumus, kā arī uzdrošināties piesaistīt finansējumu savu ideju īstenošanai un saimnieciskās darbības attīstībai un pilnveidei.
To var izmantot ne tikai nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet ikviens interesents, kurš vēlas attīstīt savu ideju, caur projektu iniciatīvu piesaistot ārējo finansējumu. Aprakstot projekta ideju ir būtiski definēt mērķi, sagatavot risināmā jautājumu pamatojumu, vienoties par veicamajiem uzdevumiem, noteikt īstenošanas laiku, nepieciešamos resursus, identificēt riskus un to mazināšanas pasākumus un sagatavot budžetu. Šos un vēl citus padomus pilnvērtīgai idejas apraksta sagatavošanai un pakāpeniskai tā realizēšanai atradīsi šajā materiālā, kurš Tev kalpos kā palīgs kopīgas izpratnes veidošanai.

Biedrības “SATEKA” ilgtspējīga, mērķtiecīga un progresīva attīstība

Biedrība “SATEKA” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” ietvaros laika periodā no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada decembrim  īstenoja projektu “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, kura mērķis bija paaugstināt biedrības “SATEKA” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt labas pārvaldības, atklātības principus biedrības darbā un sadarbībā, sekmēt ilgtspējīgu biedrības attīstību un darbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, progresīvu attīstību, kā arī veicinātu efektīvu vietējās kopienas pilsonisko līdzdalību. Turpināt Biedrības “SATEKA” ilgtspējīga, mērķtiecīga un progresīva attīstība lasīšanu

Stāmerienā tapis ātrās ēdināšanas brīvdabas restorāns VALLE

SIA “Pils Caffe” ir realizējis LEADER projektu Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000015 “Stāmerienas pils Caffe”, kura rezultātā, mīlestībā uz ēdienu un Stāmerienas pili, ir tapis neliels ātrās ēdināšanas brīvdabas restorāns “Valle”.

Brīvdabas restorāna mērķis ir atbalstīt tūrisma pakalpojuma nozari un dažādot ēdināšanas pakalpojumus lauku teritorijā, piedāvājot kvalitatīvus ātro ēdināšanu, sadarbojoties ar vietējiem pārtikas ražotājiem, to produkciju integrējot multikulturālās ēdienu receptēs.

Stāmerienas pils pasākumu ietvaros un ikdienā brīvdabas restorāna “Valle” apmeklētājiem ir iespēja nobaudīt jau zināmus ēdienus jaunās garšās,  piedalīties meistarklasēs un veikt rezervācijas privātiem pasākumiem.

Piedāvājumā ir pieejama piknika grozu noma, kuru aprīkojumu ar gardumiem, katrs var nokomplektēt pēc savas gaumes.

Brīvdabas restorāns “Valle” sniedz gardu pieredzi gan maziem, gan lieliem gardēžiem, kuri novērtē svaigi gatavotu maltīti un vēlas tvert laimīgus atpūtas mirkļus ainaviskā vidē. Līdztekus gardai maltītei ir iespēja apmeklēt Stāmerienas pili, baudīt tās ainavisko apkārtni un ieslīgt nesteidzīgā atpūtā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 28220,62 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 19754,42 EUR un privātais finansējums 8466,20 EUR. Projekta ietvaros tika uzstādīta novietojamā būve, kurā tika izveidota “Valle” virtuve, kurā tiek gatavoti gardi burgeri, burbuļvafeles un daudzi citi gardumi. Tāpat, projekta ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums: aukstuma vitrīna, saldētavas, dzērienu ledusskapis/vitrīna,  viendurvju ledusskapis, ledus ģenerators,  elektroniskie virtuves svari,  elektriskā plīts virsma 4 sildriņķi,  burbuļvafeļu panna,  fritieris, pīti piknika grozi, u.c. aprīkojums.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.- 2020.) un pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Lāsma Teterovska, SIA “Pils Caffe” valdes locekle.

Izstrādātas biedrības “SATEKA” komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas

Kopā ar zīmolvedi Diānu Ņikitinu tika izstrādātas biedrības “SATEKA” komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas. Vadlīniju izstrādes gaitā tika organizētas vairākas darba grupu tikšanās un praktiskā darbnīca par satura veidošanu un komunikācijas stilu. Darba grupas dalībnieku testu izpildes rezultātā tika noteikts biedrības arhetips, kas palīdzēja definēt zīmola stratēģiju un komunikācijas balss toni. Biedrībai tika noteikti četri arhetipi“savējais” – atvērts, draudzīgs un izvēlas saprotamu un atvērtu komunikāciju, “radošais” – rada pats un atbalsta citus radīšanās procesā, “izzinātājs” – meklē jaunus ceļus un veidus, kā darīt ierastas lietas, “viedais” – svarīgi balstīties uz faktiem, datiem un pieredzi. Kā arī tika noteiktas SATEKAS pamatvērtības – sadarbība, līdzdalība, atbalsts, iespējas un prasmes.

Vadlīniju izstrādes rezultātā tika pārveidots biedrības logo – izvēloties nosaukumu rakstīt ar lielajiem burtiem, atsvaidzināta pamata krāsu palete, izvēloties dzīvespriecīgu, jauku un patīkamu krāsu paleti, Canvas dizaina rīkā izveidoti ierakstu un uzsaukumu paraugi, pielāgota mājaslapa, kā arī izvēlēts burtveidols “Raleway”. Vizuālajā valodā komunikācija notiek izejot no atslēgas vārdiem – augšupeja, siltums, sadarbība, kopā būšana, zaļš, dzeltens, ideja, rezultāti, atbalstošs, uzticēšanās, risinājums un zināšanas.

Darba sesijās tika izstrādātas rekomendācijas komunikācijai – definēta mērķa grupa, tās potenciālās aktivitātes/pasākumi un kanāli, kuros var atrast informāciju par organizācijas aktivitātēm. Kā komunikācijas tēmas tika noteiktas – ilgtspējīga un līdzsvarota teritorijas attīstība Gulbenes novadā, ilgtspējīga lauku attīstība, atbalsts nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, iedzīvotāju aktivitāte un iniciatīva, novada popularizēšana, pieredzes stāsti un sasniegumi, komanda un kompetences, mazie mājražotāji, amatnieki, meistarklases, tūrisms un nākotnes modelēšana. Vadlīnijās tika iekļauta informācija kāda satura ieplānošana un veidošana būtu nepieciešama – pasākumu/nodarbību/semināru popularizējošs saturs, video un fotogrāfijas no pasākumiem, biedru/dalībnieku/mērķa grupu atsauksmes un pieredzes stāsti, jautājumu un atbilžu video sesijas, ieteikumi, padomi, balvu/radošie konkursi, tematiskie raksti, trešo pušu veidots saturs, sarunu/dialogu veicinošs saturs, ekspertu komentāri par aktualitātēm, tematiskie citāti, kopsavilkums mājaslapā un labie prakses piemēri.

Vadlīnijas izstrādātas projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par to saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Projektu iesniegšana ir noslēgusies

10.decembrī beidzās 12.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.
Kopā iesniegti 4 projekti.
Kopējais 12.kārtas ELFLA finansējums:
publiskais finansējums – 43170,94 EUR;
pieprasītais finansējums – 34456,11 EUR.
 
Iesniegtos projektus biedrības SATEKA vērtēšanas komisija mēneša laikā izvērtēs, pēc tam tie tiks nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajai pārvaldei.