ZIŅAS

Atbalstām savējos – balsojam par SIA GARDUMS”projektu!

Biedrība SATEKA nominācijai ” DIŽPROJEKTS 2023″ izvirzījusi SIA “Gardums” LEADER projektu “Atvērtās virtuves un degustāciju zāles aprīkošana jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai”.

Lai nobalsotu par SIA “Gardums” projektu, līdz 3.martam  Latvijas Lauku foruma Facebook kontā  vietnē  “DALIES” un spied “PATĪK” šim projektam. Lai balsojums tiktu ieskaitīts, jādalās un jāreaģē uz oriģinālo ierakstu Latvijas Lauku foruma lapā.
Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju  un saņēmušas finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.
Ar visiem Dižprojekts 2023 projektiem iespējams iepazīties ŠEIT!

SIA “Gardums” ir kūku bode Gulbenē, kuras pamatdarbība ir kūku un konditorejas izstrādājumu ražošana. Līdz ar projekta realizāciju, kūku bodes 3. stāvā tika labiekārtota atvērtā virtuve “Meistarnīca” un aprīkota ar virtuves mēbeļu komplektu un profesionālu virtuves tehniku, kas būtiski paplašināja SIA Gardums piedāvāto pakalpojumu klāstu, piedāvājot konditorejas meistarklases, degustāciju ekskursijas, telpu nomu privātiem pasākumiem, tematiskie vakari un iespēja rīkot arī citas meistarklases ar ārējo meistaru piesaisti.

Vairāk par projektu lasīt ŠEIT!

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 1.kārta

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai un UD2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā.

 Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 05.03.2024. – 05.04.2024.

Vairāk informācijas sadaļā LEADER=> LEADER 2023-2027=> Projektu konkursi=> 1.kārta

Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Gulbenes novadā

31.janvārī notika  seminārs Gulbenes novada uzņēmējiem “Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Gulbenes novadā”, ko organizēja biedrība “SATEKA”.

Pasākuma prezentācijas:
⇒SATEKAS piedāvājums UZŅĒMĒJIEM
⇒Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumi darba devējiem
⇒ALTUM- BIZNESA UZSĀCĒJU PĒTĪJUMS
⇒Aktuālās LIAA programmas

Vairāk par pasākuma ietvaros atvērto koprades telpu lasīt ŠEIT

Esi aktīvs un iesaisties!

Ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” atbalstu, biedrība “SATEKA” 2024.gada janvārī uzsāk darbu pie projekta “Mēs darām kopā!” īstenošanas.

Biedrības īstenotā projekta “Mēs darām kopā!” mērķis ir paaugstināt pilsonisko izpratni un apziņu par Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalības lomu, un, sekmēt kvalitatīvu un sistēmisku iedzīvotāju iesaisti un pilsonisko līdzdarbošanos teritoriālo (apkaimju) iedzīvotāju kopienu vajadzību apzināšanā, uz tām balstītu risinājumu īstenošanā un kopienu stiprināšanā Gulbenes novadā, sniedzot tām atbalstu to kapacitāti ilgtspējīgai attīstībai. Turpināt Esi aktīvs un iesaisties! lasīšanu

Aicinām uz sarunu par uzticēšanos

Biedrība SATEKA aicina 03.10.2023. plkst.17:30 apmeklēt Valsts kancelejas sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku forums” organizētās sarunas par uzticēšanos, izmantojot “Dialoga apļu” metodi.
Norises vieta: Biedrība SATEKA birojs, Ābeļu ielā 17, Gulbenē, 2.stāvā
Lai pieteiktos dalībai “Dialoga apļos”, aicinām sazināties ar Biedrība SATEKA – rakstot sateka@sateka.lv!
Dialoga apļu mērķis ir:
➡ veidot diskusijas un sapratni starp dažādiem cilvēkiem un grupām;
➡ vairot sabiedrības uzticēšanos, citu cilvēku viedokļa saprašanu, problēmu izgaismošanu, rēķinoties ar katra cilvēka unikalitāti un noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli, pieredzi un atziņas par uzticēšanos citiem sabiedrības locekļiem un publiskajai varai.

Rotaļlaukums Lejasciema bērniem

Laikmetā, kad valda informācijtehnoloģijas, sociālie tīkli un internetā bagātīgi  atrodamās spēlītes, sevišķi svarīgi bērniem piedāvāt iespēju pavadīt brīvo laiku kvalitatīvi, saturīgi svaigā gaisā. Te noder gan dažādas interaktīvas dabas takas, gan rotaļlaukumi un sporta laukumi.

Lejasciema pamatskolas pagalmā ir labiekārtots bērnu rotaļlaukums, kur skolas bērni un citi apmeklētāji savā brīvajā laikā var saturīgi un interesanti atpūsties, izmantojot  šūpoles, slīdkalniņu, karuselīti, piramīdu un citas iekārtas. Rotaļlaukums 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „SATEKA” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. Rotaļlaukums tiek regulāri kopts un pārraudzīts, lai nodrošinātu visas drošības prasības tā lietošanai. Šajā vasarā tika atjaunots iekārtu krāsojums, papildināts smilšu segums.

Katru gadu rotaļlaukumā tiek rīkots kāds īpašs pasākums bērniem, piemēram sākumskolas skolēnu un bērnudārza audzēkņu kopīgas jautrās stafetes, skolēnu sporta sacensības. Šogad rotaļlaukuma teritorija un iekārtas tika izmantotas sporta dienas norisēs kurās, azartiski veicot dažādus uzdevumus, katra klase veica 10 uzdevumus. Tika veicināta sadarbība un komandas spēks.

Uzturēšanās svaigā gaisā, kustības un sakopta vide sekmē skolēnu izpratni par veselīgu dzīves veidu un tā nozīmi cilvēka dzīvē un karjeras veidošanā.

Lejasciema pamatskolas direktore Ineta Maltavniece

Ražos augļu un dārzeņu sulas

 

Inga Ozola realizējusi LEADER projektu “Ieguldījumi jauna pārstrādes produkta ieviešanai piemājas saimniecībā Vecumi 2” (Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000010), tā ietvaros iegādātas augļu sulu ražošanas iekārtas: augļu smalcinātājs, sulu spiede, sulu pasterizators.

Projekta mērķis: ražot veselīgas un vitamīniem bagātas augļu un dārzeņu sulas imunitātes stiprināšanai.

Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”’ aktivitātes:19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Sapņa piepildījums

Saimnieciskās darbības veicēja Ludmila Kramiņa ir īstenojusi projektu Nr.22-07-AL05-A019.2103-000007 “Sapņa piepildījums.”.

  

Projekta mērķis ir piedāvāt skaistumkopšanas un veselības pakalpojumus, izmantojot mūsdienīgu un profesionālu lāzerepilatoru gan estētiskos, gan medicīniskos nolūkos. Tas paredzēts dažāda vecuma sievietēm un vīriešiem, lai atbrīvotos no nevēlamajiem matiņiem jebkurā ķermeņa zonā uz ilgāku laiku. Pie kam šis lāzerepilators paredzēts arī gaišu matiņu likvidēšanai.

Vietējā rīcības grupa — biedrība „SATEKA”
Projekta attiecināmās izmaksas — 17700,00 EUR
Publiskais finansējums — 12390,00 EUR
Projekta īstenošanas laiks — 2023. gada janvāris līdz jūnijs
Pakalpojuma sniedzēja adrese: Rīgas iela 36 a, Gulbene

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam un pārejas periodam 2021.-2022.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Ludmila Kramiņa

Asins bioķīmijas analizatora un datorizētas pacientu sistēmas uzskaites ieviešana SIA “Paulavet” Ķepaiņu klīnikā

Gulbenes novadā īstenots LEADER projekts  “Asins bioķīmijas analizatora un datorizētas pacientu sistēmas uzskaites ieviešana SIA “Paulavet” Ķepaiņu klīnikā” ar projekta Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000009.

Projekta ietvaros iegādāts veterinārais bioķīmijas analizators Skyla VB1+, 100 pirms anestēzijas asins analīžu testi, centrifūgas iekārta EBA 200, kas ļaus Ķepaiņu klīnikā veikt bioķīmiskās asins analīzes uz vietas klīnikā. Tāpat, īstenojot projektu, veterinārā klīnika tika aprīkota ar datorizētu pacientu uzskaites sistēmu, tika iegādāts: portatīvais dators, planšete, klaviatūras komplekts un monitors. Datorizētā sistēma ļaus pacienta datus, slimības vēsturi un izmeklējumus saglabāt un atrast vienuviet, kas paātrinās vizītes gaitu. Abi šie pakalpojumi paaugstinās un modernizēs veterināro pakalpojumu kvalitāti Gulbenes novadā.

Pakalpojuma galvenā mērķauditorija Gulbenes un apkārtējo novada suņu un kaķu īpašnieki.

Kopējas projekta izmaksas sastāda 7317.52 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 7317.052 EUR ar publiskā finansējuma daļu 5122.27 EUR un privātais finansējums: 2195.25 EUR.

Informāciju sagatavoja: Paula Putniņa, SIA “Paulavet” valdes locekle, tālr. 22026776, siapaulavet@gmail.com.