Dokumenti

 • Sabiedriskā labuma projektu realizētāji
  • kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē
  • biedrībā “Sateka” iesniedz Saturisko atskaiti:
   • 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā
   • Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā
 • Uzņēmējdarbības projektu realizētāji, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā.