Biedrības padome un valde

Padome (ievēlēta 03.03.2022.)

Aija Supe -padomes priekšsēdētāja
Aija Kalēja
Dace Pajate
Inga Lapse
Aiva Rēdere
Zane Pūcīte
Valērijs Gabdulļins

Valde

Daiga Gargurne, valdes priekšsēdētāja
Inese Zvejniece
Daira Andževa