Biedrības padome un valde

Padome (ievēlēta 03.03.2022.)

Vārds, uzvārds Pārstāvētās iestādes, uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, privātpersonas vārds uzvārds Amats pārvaldes institūcijā, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu LAP pasākuma ietvaros - norāde, ja pārstāv jauniešu, lauku sieviešu vai lauksaimnieku intereses Pārstāvētā joma
JĀNIS BARINSKIS
Gulbenes novada pašvaldība
Padomes loceklis
---
Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji
AIJA SUPE
Piemājas saimniecība „Tīreļi”
Padomes priekšsēdētāja
Uzņēmējdarbība, lauku attīstība, lauksaimnieku intereses, lauku sieviešu intereses
Uzņēmēji /Privātpersonas
AIJA KALĒJA
SIA „Mācību centrs „Austrumvidzeme””
Padomes locekle
Uzņēmēju intereses, mūžizglītība
Uzņēmēji /Privātpersonas
AIVA RĒDERE
Saimnieciskās darbības veicēja
Padomes locekle
Uzņēmējdarbība, lauku attīstība, lauksaimnieku intereses, lauku sieviešu intereses
Uzņēmēji /Privātpersonas
INGA LAPSE
Biedrība „KAPO”
Padomes locekle
Uzņēmējdarbības veicināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, lauku jauniešu piesaistīšana
Biedrības
DACE PAJATE
Biedrība „Līkloči”
Padomes locekle
Uzņēmējdarbības attīstība
Biedrības
VALĒRIJS GABDULĻINS
Biedrība “Sporta klubs “Lejasciems””
Padomes loceklis
Jauniešu intereses
Biedrības

 

PADOMES REGLAMENTS

 

Valde

Daiga Gargurne, valdes priekšsēdētāja

Inese Zvejniece