„Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!”

Sadarbības projekta mērķis ir paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Turpinot atbalstu vietējiem iedzīvotājiem Lauku partnerība “Lielupe” sadarbībā ar biedrību “Sateka” un “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību „Kaimiņi” Latvijā, kā arī Igaunijas partnerību “Green Riverland” un Pasvāles rajona partnerību Lietuvā divu gadu garumā organizēs informatīvi izglītojošus pasākumus un apmācības visās partnerību teritorijās.

Projekta aktivitātes noritēs līdz 2020. gada septembrim. Sadarbības projektā plānotas kopīgas darbības lauku iedzīvotāju zināšanu un prasmju uzlabošanai par pirts, ārstniecības augu un citu dabas vērtību nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā. Sadarbībā ar kopprojekta dalībniekiem un ārvalstu partneriem tiks gūta pieredze par uzņēmumiem, kas vietējo produktu ražošanā izmanto ārstniecības augus un veicina pirts tradīcijas un latviskā mantojuma kopšanu. Tiks organizētas apmācības, meistarklases un pieredzes apmaiņa sadarbības projektā iesaistot vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus. Tāpat tiks veicināta tūrisma attīstība, popularizējot sadarbības partneru teritorijās esošos “dabas spēka un tradīciju kopšanas” pakalpojumu sniedzējus.

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000006 „Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 97 094,49. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

SKATĪT Projekta aktivitātes

 Buklets “Pirtī iešanas ABC”, kurā vienkāršā valodā tiek stāstīts par to, kā sagatavoties pirtī iešanai un kā iet pirtī veselīgi. Buklets izdots latviešu, angļu un krievu valodās.