“Bānīša zemes labumi- 33 km garumā un platumā!”

Sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi- 33 km garumā un platumā” mērķis ir veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot un popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sekmējot vietējā tūrisma attīstību.

Sadarbības projekta apakšmērķi ir:
1) uzlabot abu novadu kā kopēja tūrisma galamērķa – Bānīša pieejamību ar kopīga mārketinga aktivitāšu palīdzību nodrošinot tūristu skaita pieaugumu teritorijā;
2) papildināt un pilnveidot esošos tūrisma produktus, un, attīstīt jaunus produktus un produktu grozus – kas balstītas uz abu novadu īpašajām priekšrocībām;
3) paaugstināt abu novadu sadarbību tūrisma sektorā, veicinot abu novadu uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju sadarbību.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
1) veicināt Bānīša tuvumā esošo dabas, kultūras, vēstures mantojuma izmantošanu tūrismā, tā ievešanu tirgū un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem;
2) atbalstīt lauku ekonomikas atjaunošanos un darba vietu radīšanu, paaugstinot mazo uzņēmumu kapacitāti;
3) izveidot kopīgus un atraktīvus velotūrisma un pārgājienu maršrutus;
4) aktivizēt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, piesaistīt jaunus cilvēkus tūrisma nozarei un veicināt vietējos uzņēmējus veidot kopīgus, mūsdienīgus tūrisma pakalpojumu piedāvājumus, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju virzīšanu vietējā un starptautiskajā tirgū, attīstot sadarbību starp projekta teritorijā esošajiem uzņēmējiem;
5) veicināt esošo tūrisma pakalpojumu, amatnieku un mājražotāju pakalpojumu klāsta dažādošanu un pilnveidošanu, tā mazinot tūrisma nozares sezonalitāti;
6) veicināt uzņēmējdarbības produkcijas un pakalpojumu popularizēšanu un jaunu noieta tirgus meklēšanu;
7) paaugstināt vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju zināšanas un prasmes- organizējot apmācības, pieredzes pasākumus;
8) rosināt tūrisma produktu un pakalpojumu dažādošanu- izstrādājot kopīgus maršrutus, ceļošanas akcijas;
9) izgatavot un uzstādīt vienotas norādes uz Bānīša stacijām un pieturas vietām, kā arī dažādiem dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, uz uzņēmumiem, mājražotājiem un amatniekiem u.tml.;
10) izveidojot atpūtas vietas populārākajās pieturvietās – Stāmerienā un Papardē.

Projekta aktivitātes
Bānīša zemes velo maršruti - skatīt kartē
1.maršruts: BĀNĪŠA ZEMES LĪKLOCIS
Garums: 66 km
Segums: 15% asfalts, 85% grants/zemes ceļi
2.maršruts: NĒĶENES PAKALNI
Garums: 34 km
Segums: 11% asfalts, 89% grants/zemes ceļi
3.maršruts: TRĪS ANNAS UN ĒRMANIS
Garums: 31 km
Segums: 20% asfalts, 80% grants/zemes ceļi
4.maršruts: UZ DZIRNAVĀM GAR  TABAKDOZI 
Garums: 20 km
Segums: 100% grants/zemes ceļi
5.maršruts: NO STĀMERIENAS AR RITENI UZ LITENI
Garums: 30 km
Segums: 22% asfalts, 78% grants/zemes ceļi 
6.maršruts: AP STĀMERIENU UN KALNAMUIŽU
Garums: 23 km
Segums: 24% asfalts, 76% grants/zemes ceļi

Diskusiju apļu apkopojums

1.aplis – Uģa Puzuļa keramikas darbnīcā “Racupkalns” – “Racupkalns”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads (05.04.2022.) APKOPOJUMS

2.aplis – Jaunannas tautas nams – “Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads (12.04.2022.) APKOPOJUMS

3.aplis- Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs – “Ate”, Annas pagasts, Alūksnes novads (09.04.2022.) APKOPOJUMS

4.aplis – Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā – “Druvienas pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads (05.05.2022.) APKOPOJUMS

5.aplis – Pakalniešu degustācijas zālē – “Pakalnieši”, Stradu pagasts, Gulbenes novads (10.05.2022.) APKOPOJUMS

6.aplis- Litenes muižā – Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads (12.05.2022.) APKOPOJUMS

Konferences materiāli

(Stāmeriena,18.05.2022.)

Konference_33km_18052022_prezentacija_A_Klepers

Konference_33km_18052022_prezentacija_Aluksnes_TIC

Konference_33km_18052022_prezentacija_Exit_Riga

Konference_33km_18052022_prezentacija_Jura_visu_gadu

Konference_33km_18052022_prezentacija_SATEKA

Konference_33km_18052022_prezentacija_Selijas_salas

 

Iepazīsti Bānīša zemi