Kontaktiem

Biedrība “SATEKA”
reģ. Nr. 40008115541
juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, LV-4401
biroja adrese: Ābeļu ielā 17, Gulbene, LV-4401

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konts: LV50UNLA0050010564803
Valsts Kase, kods: TRELLV22, konts: LV10TREL9164440000000

sateka.info@gmail.com

sateka@sateka.lv
26330257

darba laiks

Katru darba dienu: 8:00- 12:00 un 13:00- 17.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Otrdienās: 9.00- 12.00
Ceturtdienās: 10.00-16.00

Biedrības darbība saistīta ar regulāriem izbraukumiem, semināru un apmācību organizēšanu, tādēļ lūdzam individuālās konsultācijas iespēju robežās saskaņot iepriekš, zvanot  uz  26330257 (darba laikā) vai 29177019 (Daiga).

Daiga Gargurne

Valdes priekšsēdētāja, LEADER Administratīvā vadītāja, biroja vadītāja

+371 29177019; daiga@sateka.lv

Inese Zvejniece

Projekta koordinatore/ mājas lapas administratore

+ 37129330985; sateka@sateka.lv