“Iepazīsti un sajūti Bānīša zemi!”

Projekta Nr.23-00-A019.332-000010

Projekta finansējums 50000,00 EUR

Īstenošanas periods 01.07.2023. – 30.06.2025.

SKATĪT projekta aktivitātes!

Projekta “Iepazīsti un sajūti Bānīša zemi!” mērķis ir spēcināt Bānīša zemes identitāti, attīstot vienotu zīmolu un integrējot to vienotosteritorijas popularizēšanas pasākumos, piedāvājumos un risinājumos.
Kopprojekta apakšmērķi ir:
1.1. izstrādāt Bānīša zemes grafisko identitāti un sākt iedzīvināt to tirgvedības aktivitātēs, šīs teritorijas uzņēmēju ražotajos produktos un sniegtajos pakalpojumos;
1.2. stiprināt vietējo kopienu, uzņēmēju piederību Bānīša zemei un vietu identitāti;
1.3. kāpināt Bānīša zemes pievilcību dzīvošanai un uzņēmējdarbībai;
1.4. virzīt abu novadu sadarbību tūrisma sektorā, veicinot abu novadu uzņēmumu, amatnieku, mājražotāju, kā arī iestāžu sadarbību Bānīša zemes kontekstā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīti šādi jauninājumi:
1) Izstrādāts un ieviests Bānīša zemes zīmols un sauklis.
2) Marķēta Bānīša zeme.
3) Uzstādīti vides objekti un izveidotas skatu vietas.

Bānīša zemes vizuālā identitāte

Lietotāja SATEKA noformējums