LEADER 2014-2020 projektu konkursi

Kopsavilkums par projektu konkursiem LAD mājaslapā…

Vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultāti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Biedrības “Sateka” izsludinātie projektu konkursi

Projektu pieņemšanas 10.kārta uzņēmējdarbības projektiem

Projektu pieņemšana no 01.11.2021. līdz 01.12.2021.

Vairāk informācija sadaļā: LEADER 2014-2020/ Projektu konkursi/ 10.kārta

________________________________________________________________________________

Projektu pieņemšanas 9. kārta uzņēmējdarbības projektiem

Rezultāti

01.11.2020. – 01.12.2020.

Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība
Atbalsta apmērs EUR 17 809,67

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  līdz 20 000 EUR.

9.kārtas ietvaros NETIEK atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 01.11.2020. līdz 01.12.2020.   tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties ŠEIT!

IESNIEDZAMO DOKUMENTU VEIDLAPAS, SKAIDROJUMI
VAR NODERĒT
  • _________________________________________________________________________
  • Projektu pieņemšanas 8. kārta uzņēmējdarbības projektiem
Rezultāti

01.03.2020. – 01.04.2020.

Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība
Atbalsta apmērs EUR 110 560,77

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  līdz 20 000 EUR.

8.kārtas ietvaros NETIEK atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 01.03.2020. līdz 01.04.2020.   tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties ŠEIT!

Iesniedzamo dokumentu veidlapas, skaidrojumi
Var noderēt
  •  

_________________________________________________________________________

Projektu pieņemšanas 7. kārta sabiedriskā labuma projektiem

11.03.2019. – 11.04.2019.

Rīcība 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
Atbalsta apmērs EUR 117 108,42
Rīcība 2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
Atbalsta apmērs EUR 116 785,14

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  līdz 25 000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 11.03.2019. līdz 11.04.2019.   tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

7.kārtas vērtēšanas rezultāti

Iesniedzamo dokumentu veidlapas, skaidrojumi

___________________________________________________

Projektu pieņemšanas 6. kārta uzņēmējdarbības projektiem

14.02.2019. – 14.03.2019.

Projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 356 720,82.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

  • līdz 70 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas,
  • līdz 40 000 EUR pārējiem projektiem.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 14.02.2019. līdz 14.03.2019. tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

6.kārtas projektu rindojums