LEADER 2014-2020 projektu konkursi

Kopsavilkums par projektu konkursiem LAD mājaslapā…

Vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultāti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

Biedrības “Sateka” izsludināto projektu konkursu kārtas