Siera ražošanas attīstība SIA “Pakalnieši”

      

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr.17-07-AL05-A019.2103-000014 “Siera ražošanas attīstība Pakalniešos”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

SIA “Pakalnieši” pirmsākumi meklējami 2009. gadā, kad uzsākta saimnieciskā darbība piena ražošanā, audzējot 6 govis. Neadekvāti zemo piena cenu dēļ , tika pieņemts lēmums pievērsties piena pārstrādei – siera ražošanai. 03.07.2012. tika nodibināts uzņēmums SIA “Pakalnieši”. Šobrīd uzņēmums ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.  Tāpat, 2012. gadā uzņēmums reģistrējās kā mājražotājs. Šobrīd uzņēmumā strādā īpašniece – Ineta Dambrova, kam ir ilgstoša pieredze sieru gatavošanas procesā. Tāpat, uzņēmums nodarbina 4 darbiniekus. Uz doto brīdi mājas apstākļos tiek ražoti 24 dažādu veidu sieri, kam paredzēta atsevišķa norobežota ražošanas telpa.

Siera pieprasījums nepārtraukti palielinās ar katru gadu, regulāri tiek braukts uz vietējiem tirdziņiem. Četru gadu laikā, kopš “Pakalnieši” kļuvuši par oficiāliem mājražotājiem, iekarotas Gulbenes, Alūksnes, Madonas, arī Valmiermuižas tirdziņu apmeklētāju sirdis. Pieprasījums aug arī Rīgā un Pierīgā, kur reizi mēnesī “Pakalnieši” savu preci piedāvā konkrētās vietās.

Projekta mērķis: “SIA “Pakalnieši” saražotās produkcija apjoma palielināšana, ieviešot mūsdienīgu produkcijas uzglabāšanas, pārvadāšanas un iepakošanas procesu, kas veicinās uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanos.”

Projekta kopējās izmaksas: EUR 27619,00

No tām, publiskais ELFLA finansējums: EUR 19288,00

Projekta īstenošanas laiks: 31.05.2017. – 27.07.2017.

Projekta realizācijas laikā tika iegādāts:

  • Kravas automašīna ar aukstuma izolēto iekārtu;
  • Iepakošanas vakuuma iekārta.

Pēc projekta realizācijas uzņēmumam būs iespēja nodrošināt optimālo temperatūru produktu uzglabāšanai un pārvadāšanai. Tāpat paaugstināsies produkcijas uzglabāšanas ilgums. Tas kopumā veicina uzņēmuma produkcijas konkurētspēju un tālāku attīstību.

Ineta Dambrova