Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām

  

Atpūtas kompleksā “Dīķsalas” trešajā paplašināšanās kārtā SIA “MG Island” realizējusi projektu Nr.16-07-AL05-A019.2101-000009 “Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām”, kas tika realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 97179,20, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 96403,70, no kura ELFLA publiskais finansējums ir EUR 67482,59 un privātā finansējuma daļa ir EUR 29696,61.

Projekta ietvaros ir paplašināti esošie zivju dīķi, sasniedzot kopējo dīķu platību gandrīz 3 hektāri. Projekta ietvaros tika izrakts dīķis ar aptuveno platību 2 hektāri. Jaunizraktajos dīķos mākslīgi tika izveidotas 5 salas. Uz četrām no šīm salām tika uzbūvētas lux mājiņas.

Projekts ir unikāls ar to, ka mājiņas ir uzbūvētas uz īstām salām, neviz uz pussalām kā to piedāvā daudzi konkurenti Eiropā. Līdzīgus piemērus var atrast eksotiskajās valstīs, taču tur daudzviet mājiņas nav aprīkotas ar dušām, tualetēm u.c. atpūtai nepieciešamo infrastruktūru. Būvniecības gaitā saskārāmies ar dažādiem šķēršļiem: 2017.gada ziema ilgi neatkāpās, pēc rakšanas darbiem tikai maijā varējām zemi nolīdzināt. Savukārt 2017.gada rudenī bija milzīgas lietavas, kas  radīja apgrūtinājumus veikt infrastruktūras izbūves darbus. Par cik ēkas atrodas uz salām, tieši infrastruktūras (visu komunikāciju) izbūve līdz ēkām bija īpaši sarežģīta (ūdens smēlās tranšejās no visām pusēm).

Projektā izvirzītie abi mērķi- 1) izveidot unikālu projektu- teritorijas apūdeņošana ar salu izveidi un namiņu būvniecību uz salām, un, 2) attīstīt novadu, radīt jaunas darba vietas un palielināt ienākumus, ir sasniegti.  Pēc jaunajām mājiņām uz salām ir milzīgs pieprasījums. Jau šobrīd ir pieņemtas ļoti daudzas rezervācijas, t.sk. uz visām nākošā gada kāzu svinībām.

Gulbene, 16.10.2018.

Informāciju sagatavoja SIA “MG Island”valdes loceklis Guntis Miķelsons