Ira Žeigure realizējusi LEADER projektu foto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

Saimnieciskās darbības veicēja Ira Žeigure ir realizējusi projektu Nr.19-07-AL05-A019.2103-000021 par fotoaparāta CANON EOS R ar aprīkojumu iegādi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Īstenojot projektu ir iegādāts fotoaparāts Canon EOS R ar aprīkojumu- objektīvs Canon EF 50 mm, objektīvs Tamron, zibspuldze Canon Speedlite 600EX II-BT, atmiņas kartes, akumulatori, soma.

Realizējot projektu ir sasniegts izvirzītais īstermiņa mērķis- ir nodrošināts augstākas kvalitātes foto pakalpojums (uzlabota foto dokumentu kvalitāte), tas arī ļaus sasniegt ilgtermiņa un projekta mērķi – nodrošināt kvalitatīvu foto pakalpojumu un paaugstināt apgrozījumu.

Projekta Nr.19-07-AL05-A019.2103-000021 “Fotoaparāts ar aprīkojumu” kopējās attiecināmās izmaksas EUR 6162,35, no tām attiecīgi EUR 4313,64 ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un EUR 1848,71 privātais līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar mērķi uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un palielināt apgrozījumu.

2019.gada 25.jūnijā

Informāciju sagatavoja Ira Žeigure