Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepaiņu draugu klubs” realizē projektu “Gulbenes novada Dzīvnieku kapsēta”

Realizējot projektu “Gulbenes novada Dzīvnieku kapsēta”, ierīkota dzīvnieku kapsēta 2000 m2 apjomā. Projekta realizācijas laikā izveidotas apbedījuma vietas, starp tām izbūvēti bruģēti celiņi, iestādīti košumkrūmi, tūjas. Dzīvnieku kapsētas teritorija ir iežogota.

Projekta mērķis: izveidot dzīvnieku kapsētu, lai veicinātu Gulbenes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt Gulbenes pilsētas un visa novada iedzīvotājiem legāli apbedīt savus lolojumdzīvniekus (suņi, kaķi, mājas (istabas) seski) tā, kā to prasa likumdošana.

Projekta Nr.18-07-AL05-A019.2201-000008 “Gulbenes novada Dzīvnieku kapsēta” kopējās izmaksas 21566,41, no tām attiecināmās izmaksas – 21546,65 EUR, no tām  Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums – 19391,98 EUR, Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums- 2154,67 EUR, biedrības līdzfinansējums – 19,76 EUR.

 Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepaiņu draugu klubs”  pārstāve Ira Žeigure