SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu “Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam”

Projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2013-000005 “Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam” tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un  biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Ar projekta atbalstu ir iegādāts firmas BCS pļāvējs- kūlīšu sējējs un vieglā auto piekabe Respo, kas nodrošina pļāvēja –kūlīšu sējēja pārvietošanu uz vajadzīgo vietu.
SIA “ Janis ECO B&C” jau aktīvi ir uzsācis savu darbību. Ir nopļauti 3 ha rudzu un tie pārstrādāti un iegūti pirmie jumta salmu kūlīši.
Produkciju plānots eksportēt un pirmie klienti jau ir Zviedrijā.
Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2013-000005 “Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam kopējās attiecināmās izmaksas EUR 13840,00, no tām attiecīgi EUR 9688,00 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un EUR 4152,00 privātais līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Janis ECO B&C” valdes loceklis Jānis Pūcītis