SIA “ILZIS PLUS” realizējis projektu ““COMMON RAIL” servisa attīstība Gulbenē”

Projekta Nr.19-07-AL05-A019.2103-000009 “”COMMON RAIL” servisa attīstība Gulbenē” realizācijas rezultātā tika iegādāti šādi servisa instrumenti un aprīkojums:  gaisa virzuļtipa kompresors, instrumentu ratiņi, vienfāzes strāvas ģenerators, Common rail sprauslu demontāžas instrumentu komplekts, eļļas izdales iekārta vienai 208 litru mucai, hidraulikas komplekts, stacionārā urbjmašīna, industriālais putekļusūcējs, nolauztu vai ielauztu kvēlsveču demontāžas komplekts. Iegādātie instrumenti būtiski atvieglina darbu ar dīzeļdegvielas iesmidzināšanas (Common Rail) sistēmām, kā arī, lai uzlabo un atvieglo autoservisa pakalpojumu sniegšanu. Pēc projekta realizācijas tiks radīta viena jauna darba vieta un papildināts sniegto pakalpojumu klāsts.

Projekta mērķis: radīt un sniegt pakalpojumus ar lielāku pievienoto vērtību, sniegt iespējami plašāku pakalpojuma klāstu, radīt labāku darba vidi strādājošajiem, pazemināt pakalpojuma sniegšanas pašizmaksu un paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju.

Projekta Nr.19-07-AL05-A019.2103-000009 “”COMMON RAIL” servisa attīstība Gulbenē” kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5725,44, no tām ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir EUR 4007,81 un uzņēmuma  līdzfinansējums EUR 1717,63.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja SIA “ILZIS PLUS” valdes loceklis Jānis Kalniņš