Gulbene Latvijas kopienu nedēļā

Latvijas Lauku forums kopā ar lokāls “Siltumnīca” un sadarbībā ar biedrību “Sateka”  aicina Gulbenes iedzīvotājus uz mērķtiecīgu sarunu  Latvijas Kopienu nedēļas ietvaros.

Tikšanās laikā strādāsim pie Gulbenes kopienas attīstības scenārijiem,  balstoties esošās un radot jaunas iniciatīvas vietējo vajadzību  sasniegšanai, apzināsim kopienā pieejamos resursus un kopā ar pieredzējušiem  ekspertiem mācīsim izmantot kopienas sadarbības rīkus. Aicināts ikviens, kuram svarīga Gulbenes attīstība.

Latvijas Kopienu nedēļas LLF rīko jau kopš 2013. gada. Šoruden, no 1. līdz 5. oktobrim, viesosimies 5 Latvijas vietās – Tūjā, Salnavā, Zasā, Gulbenē un Nīcā. Tā ir spēcīga saikne starp vietējo realitāti un lauku attīstību nacionālā mērogā un rīks 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā noteikto mērķu sasniegšanai un iedzīvināšanai.

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai tie kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, spējot realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk nekā 80 biedru organizācijas.

 + 371 28855427  laukuforums@gmail.com   www.lllf.partneribas.lv
Facebook: LLF   Twitter/Instagram: @laukuforums