SIA “RWW” pilnveido un paplašina pakalpojuma klāstu!

Uzņēmums SIA „RWW” nodarbojas ar koka izstrādājumu ražošanu–mēbeļu, interjera priekšmetu un suvenīru izgatavošanu, kā arī amatniecību. Realizējot projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000004 “Iekārtu un instrumentu iegāde SIA “RWW” konkurētspējas paaugstināšanai un jauna pakalpojuma nodrošināšanai” esam aprīkojuši darbnīcu ar  jaunām iekārtām – CNC frēžēšanas darba galdu, CO2 lāzergravēšanas darba galdu, lentas slīpmašīnu, kā arī 5 gb. kaltu komplektiem un 5 gb.iededzināšanas aparātiem, ar kuriem varam nodrošināt jaunu pakalpojumu Gulbenes novadā – meistarklašu un apmācību vadīšanu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

 Projekta mērķis ir attīstīt SIA “RWW” materiāli tehnisko bāzi, lai veicinātu ražošanas efektivitāti, modernizētu ražošanas procesu un sekmētu uzņēmuma konkurētspēju, un piedāvātu jaunu pakalpojumu, kas rezultātā palielinātu uzņēmuma apgrozījumu un stiprinātu vietējo tūrisma nozari un ekonomiku.

 Projekta 19-07-AL05-A019.2103-000004 “Iekārtu un instrumentu iegāde SIA “RWW” konkurētspējas paaugstināšanai un jauna pakalpojuma nodrošināšanai” kopējās attiecināmās izmaksas ir 19671.67, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums 13770.17.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja saimnieciskās darbības veicējs Arvis Rubenis.