Aicinām iesaistīties biedrības “SATEKA” sadarbības projektu aktivitātēs!

Plānotās aktivitātes Tēma Norises laiks Norises vieta Pieteikšanās termiņi

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts „Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000012).
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Amatniecība. Tūrisms 2020.gada 26.-30. aprīlis Latvija, Saldus rajona attīstības biedrības teritorija līdz 03.04.2020.
Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Dīķsaimniecība, zivju audzēšana. Tūrisms 2020.gada 28.-29. maijs Lietuva, Utena līdz 06.05.2020.
Latvijas biznesa forums Tūrisma attīstība 2020.gada 07.-08. oktobris Latvija, Ropažu Garkalnes partnerības teritorija līdz 07.09.2020.

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000006).
Projekta mērķis  – paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Praktiskas apmācības Kontrastu terapija 2020.gada 14.-15. februāris Latvija, viesu nams “Dīķsalas”, Stradu pag., Gulbenes nov. līdz 03.02.2020.
Praktiskas apmācības Kontrastu terapija 2020.gada marts* Igaunija* līdz 20.02.2020.

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts “Sēņu ceļš” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000014).
Projekta mērķis ir izveidot starptautisku “Sēņu ceļu” – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu, un stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Pieredzes apmaiņas darbnīca Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās 2020.gada maijs* Latvija, Lauku partnerības “Ziemeļgauja” teritorija līdz 15.04.2020.

LEADER Starpteritoriālais sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā!” (Projekta Nr. 19-00-A19.332-000009).
Projekta mērķis – sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, tādējādi veicinot iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību darbinieku izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Pieredzes apmaiņas brauciens Sociālā uzņēmējdarbība 2020.gada februāris – marts* Latvija* līdz 10.02.2020.

* Konkrēti norises laiki un norises vietas tiks precizētas un informācija publicēta biedrības “SATEKA” mājaslapā (www.sateka.lv) un Facebook profilā (Biedrība SATEKA).

Aicinām interesentus no Gulbenes novada pieteikties iepriekš minētajām aktivitātēm, sūtot pieteikumu uz e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot  – tel.nr. +371 26330257, līdz iepriekš norādītajiem termiņiem! Vairāk informācijas par plānotajām aktivitātēm var saņemt, rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257. Lūdzu, ņemt vērā, ka plānotajās aktivitātēs dalībnieku vietu skaits ir ierobežots! Dalība aktivitātēs ir bezmaksas!

Projekti tiek realizēti ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu.