Drīzumā uzsāks Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas darbus

Ir nokārtotas visas nepieciešamās formalitātes, lai drīzumā uzsāktu Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas darbus, kuru ietvaros plānots ierīkot ugunskura vietu, uzstādīt koka solus, informatīvos stendus un izveidot karoga mastu ar skatu platformu, kas sniegs iespēju apmeklētājiem teritoriju aplūkot no cita skatu punkta.

Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi un izstrādātā projekta autoruzraudzību veiks SIA “Vidzemes būvnieks” par līgumcenu 4 000,00 EUR bez PVN.

Labiekārtošanas darbus līdz 2020.gada 1.novembrim veiks SIA “CBF & LANDSCAPE” par līgumcenu 23 989,10 EUR bez PVN, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu objektā nodrošinās IK “Vilhelms Pužulis” par līgumcenu 725,70 EUR.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas plānotas 34 592,51 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR.