Kultūrdzīparotie mirkļi Saieta laukumā

Projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” radītā vide pieejama iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai, informatīvais stends sniedz informāciju par esošo tūrisma piedāvājumu Rankas pagastā. Saieta laukums 2020. gadā Rankas pagastā darbojas jau trešo sezonu. Kaut  arī aizvadīti divi klusinātākas rosības mēneši, Rankas pagasta Saieta laukuma informatīvā ziņu plūsma izmantota, lai iegūtu uzziņu par tūrisma kultūrdzīpariem Rankas pagastā. Projekta darbības novērtējumā apkopoti 2019. gada rādītāji par laukuma daudzveidīgo izmantojumu, pievilcību, dabas klātbūtnē pavadīto laiku, iespēju ar ģimeni pastaigāt, atpūsties Saieta laukumā, apmeklēt un iesaistīties pasākumos.

Projekta realizēšanā – turpinās Rankas pagasta Saieta laukuma projekta pārraudzības un ieviešanas  posms. 2019. gadā Saieta laukuma 2. darbības gadā, tā rezultātā var secināt , ka piesaistītais projekta finansējums  veicina Rankas tūrisma attīstību, dara pievilcīgu kultūrvēstures vidi, saikni ar mūsdienām. Saieta laukums apmeklēts, tiek izmantots lielākos un mazākos pasākumos, kopības izjūtas ģimeniskiem pasākumiem, latviskajiem svētkiem un iezīmdienām. 2019. gadā vasaras posmā Saieta laukums , tā teritorija tika izmantota bērnu vasaras nometņu norisē. 2019. gadā 2 nometnēs – Tūrisma veidi dabā –  laikā 13.07. -17.07.; 30.07.-03.08., nometnē – Es esmu es -3  2 nometnes laikā 19.07. -23.07.; 25.-29.07., pedagogu un jauniešu sadarbības projektu norisē ar ārvalstu projekta dalībnieku iesaistīšanos, aktivitāšu norisēm vidē un telpās. Nometņu dalībnieku pulcēšanās vieta, uzņēmumu pasākumos izmanto atsevišķus elementus.

2019.gadā Vislatvijas Vizmu saieta atklāšanas pasākuma norise un ekskursijas. Projekta “Bānīša zemes labumi 33 km garumā un platumā” diskusiju apļu veidošana, projekta norises posmi centrā. Ar Barikāžu aizstāvju atceres ugunskura iedegšanu, Zvaigznes dienas kolāžu veidošanu, Lieldienu gudrībām, Saieta laukuma vēsturisko stādu papildināšanu un darbošanos pavarda vietā sasaukušies dziesmās Rankā – caur laiku lokiem Muzejnaktī, Ģimenes dienas zīmējumi dzīparotās līnijās vijas no vienas ģimenes pie otras līdz pat Vasarsvētkiem, Miķeļdienas rakstu rakstos izskandēti dzejoļi par Ranku, Latvijas svētku ugunskurs, Lāčplēša  dienas stāsts pie pavarda, draugu, ģimeņu , skolēnu , novadnieku atmiņu dzīpari lielākā vai mazākā tikšanās reizē vienmēr aizved līdz Saieta laukumam un tiek izmantoti piedāvājuma un iespēju varianti. 2019. gadā sagatavotas un novadītas 47  aktivitātes Saieta laukumā, popularizēts Gulbenes tūrisma piedāvājums.  Informatīvais stends vēsta par daudzveidīgajām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kontaktuzziņām. Unikālais mirklis –ceriņu stādīšana kopā ar atmiņu stāstiem Saieta laukuma teritorijā pie ģimeniskajiem gulbjiem, kur šogad jau var atpazīt ceriņu un gulbju ģimenisko sadraudzību. Sagatavota informācija un mājas nodarbju piedāvājums kāzu ceļvedim, centrā pieejama detalizētāka un plašāka piedāvājuma informācija.

Daiga Melberga
Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja

Projekta "Saieta laukuma izveide Rankas pagastā" numurs: 16-07-AL05-A019.2202-000006
Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome (Rankas pagasta pārvalde)
Īstenošanas laiks: 02.09.2016. – 30.11.2017.
Finansējums:
Kopējās izmaksas – EUR 20 000,01
Attiecināmās izmaksas – EUR 20 000,00
ELFLA finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 17 999,99
Pašvaldības finansējums (10% no attiecināmajām izmaksām) – EUR 2 000,02