“Startē” uzņēmējdarbību Gulbenes novadā!

Pavasaris ar sauli un negaidītām pārmaiņām globālā mērogā ir vecinājis vajadzību pēc atšķirīgiem risinājumiem ikdienas rutīnā. Jebkura krīze ir ne tikai drauds, bet arī iespēja. Pandēmijas laiks mainīja patērētāju un uzņēmēju paradumus, veicināja elastību un radīja vajadzību skatīties plašāk. Lai gan sabiedrībā kopumā prevalē neziņa, aicinām novadniekus trenēt uzdrīkstēšanos, plānot un izmantot iespējas attīstīt savas prasmes un kompetences, radot jaunu, sasitošu piedāvājumu tirgū.

Gulbenes novada pašvaldība mērķtiecīgi vēlas veicināt novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību novada teritorijā, īstenojot grantu konkursu “Starteris”.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants, kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu jaunu vai aktīvu uzņēmējdarbības ideju pilnveidošanai.

2020.gadā grantu konkursa kopējais budžets ir ievērojami palielināts un sasniedz 50 000 EUR, paredzot atbalstu vienas idejas īstenošanai līdz 5000 EUR apmērā, lai 12 mēnešu periodā realizētu ieceri.

Nosakot pašvaldības intereses, šogad grantu konkursa vērtēšanas procesā var tikt piešķirti papildus punkti, prioritāri atbalstot:

  • sociālās uzņēmējdarbības idejas, kas atbilst Sociālā uzņēmuma likuma prasībām un, piemēram, var sniegt būtisku ieguldījumu sociālās atstumtības riska grupu nodarbināšanā un iekļaušanā sabiedrībā, sociālo pakalpojumu sniegšanā, sociālo inovāciju radīšanā,  kā arī daudzās citās sabiedrībai būtiskās jomās;
  • kultūras, tūrisma piedāvājumu dažādošanu Gulbenes pilsētā un pagastos;
  • zinātnē un inovācijās balstītu ideju komercializēšanu, ar augstu eksporta potenciālu.

Atbilstoši pieejamā finansējuma apjomiem, paredzēti ne vairāk kā 3 konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi. Pieteikumus grantu konkursam aicinām iesniegt  līdz 30.06.2020. nolikuma noteiktajā kārtībā. Detalizēta informācija par konkursa norisi, noteikumiem pieejama mājaslapā www.biznessgulbene.lv sadaļā “Grantu konkurss 2020”.

Sekojot mūsdienu tendencēm, 2019.gadā darbu uzsāka brīvā tipa kopstrādes telpa Gulbenē, Brīvības ielā 22 (2.stāvā). Mājīgajā birojnīcā ir pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas un tīklošanās zonu. Darba vide pieejama īstermiņa un ilgtermiņa nomai (1,25 EUR/dienā) ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju, zvanot 64474920 vai rakstot e-pastu: bizness@gulbene.lv.

Liena Kazāka, Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja