Ierakstīs un publicēs klausāmgrāmatas

2020.gada 19. jūnijā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros Lauku Atbalsta Dienests apstiprināja projektu “Klausāmviela “Klau!””, proj. Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000010, kurā SIA KlausāmNAMI iegādāsies portatīvo datoru Lenovo ThinkPad T590 un modulārā tipa (ērti saliekama, izjaucama un pārvietojama) studijas kabīni DEMVOX ECO300, kā arī izveidos mājas lapu, kurā būs iespējams tiešsaitē klausīties, publicēt un izplatīt klausāmgrāmatas. SIA KlausāmNAMI ir klausāmgrāmatu izdevniecība, kura savu darbību uzsāka šā gada maijā, lai līdz novembra mēnesim realizētu projektu un aktīvi uzsāktu klausāmgrāmatu izplatīšanas un popularizēšanas misiju Latvijā.

SIA KlausāmNAMI ierakstu studija tiek veidota Galgauskā.