Biedrība “Golfa klubs “Siltie”” realizē projektu “Pļavu golfa laukuma “Siltie”” attīstība

Ticis realizēts projekts “Pļavu golfa laukuma “Siltie” attīstība”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000006. Tas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Projekta ietvaros izbūvēts golfa treniņlaukums, iegādāts golfa treniņlaukuma aprīkojuma komplekts, kā arī iegādāts zāles pļāvējs Zero Turn Cub Cadet ZS 152.

Veiktās izbūves un iegādātā aprīkojuma rezultātā tapis ikvienam interesentam pieejams golfa treniņlaukums un tā aprīkojums, kas papildina jau esošo pļavu golfa laukumu “Siltie”.

Biedrības “Golfa klubs “Siltie”” kopējās projekta Nr.19-07-AL05-A019.2201-000006 izmaksas ir EUR 25099,35. No tām Lauku atbalsta dienesta piešķirtais finansējums – EUR 22500.00 un Gulbenes novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – EUR 2500.