SIA”BEGER” realizē projektu ”Ēkas (garāžas) būvniecība”

SIA “BEGER” ir realizējis projektu Nr.19-07-AL05-A019.2103-000013 “Ēkas (garāžas) būvniecība”, kas tika īstenots  biedrības “SATEKA” izsludinātajā projektu konkursā, piesaistot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kā arī ieguldot uzņēmuma līdzekļus.

Projekts  Nr.19-07-AL05-A019.2103-000013 ir kļuvis par ilgi gaidītu realitāti, un tā  mērķis bija paplašināt un modernizēt uzņēmuma darba vidi, uzbūvējot ēku (garāžu) 621 m2 platībā, ar plašām pārdomātām telpām, kas sevī ietver atsevišķas remontzonas, kurās taps individuāli konstruēta visa veida tehnika un tiks sniegti diagnostikas, apkopes, pārbūves, remontpakalpojumi – paredzēta  diagnostikas līnija. Ir nodalīta darbinieku atpūtas telpa, ģērbtuve, biroja telpa un sanmezgls, kā arī ir padomāts par klientu ērtībām.

Projekta ietvaros tiks radītas 3 jaunas darba vietas, uzlabojot vietējo darba tirgu.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 145 766.82, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 70 000, no tām, ELFLA publiskais finansējums: EUR 49 000.

Informāciju sagatavoja SIA “BEGER” valdes loceklis Guntis Bonks