Pēdējā projektu iesniegšanas kārtā saņemti 4 pieteikumi

Vakar – 01.12.2020.  noslēdzās biedrības SATEKA izsludinātā uzņēmējdarbības projektu pieteikumu iesniegšanas 9.kārta, kas bija pēdējā projektu pieņemšanas kārta 2014. -2020. plānošanas periodā.

Kopumā saņemti 4 projektu pieteikumi. Pieprasītais ELFLA publiskais finansējums  EUR 21168,65.

9.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 19663,74.

Iesniegtos projektus biedrība SATEKA vērtēs līdz Ziemassvētkiem, pēc tam tie tiks nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajai pārvaldei.