Biedrībā aizvadīts darbīgs un aktīvs gads.

2020.gads biedrībai “SATEKA” bijis darbīgs un aktīvs – īstenotas dažādas aktivitātes – darbnīcas, meistarklases, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, organizētas dažādu jomu apmācības, izstrādāti velomaršruti un zīmols “WILDLY” , izveidots e-kontaktgrozs, izsludināts Mazo projektu konkurss 2020 “Bānīša zemes labumi!”, sagatavotas un pārraidītas astoņas “Ideju taka” sižetu sērijas ar realizētajiem uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem, un realizēti vairāki citi pasākumi.
Izsludinātas divas uzņēmējdarbības projektu pieņemšanas kārtas, kurās iesniegts 21 projekts, no tiem 12 apstiprināti projekti un 3 projekti šobrīd atrodas vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā.
Sabiedriskā labuma projektu Rīcībā 2.1. – sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem – 2020.gadā realizēti 6 projekti, savukārt Rīcībā 2.2. – vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – realizēti 5 projekti. Sabiedrisko labumu Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2. ir pilnībā realizēti visi iesniegtie projekti.

Aicinām piedalīties biedrības organizētajās aktivitātēs arī 2021.gadā! To klāsts un jomas būs dažādas, piemērotas gan uzņēmējiem, gan aktīviem vietējiem iedzīvotājiem!

Februārī 10-to reizi tiks izsludināts Mazo projektu konkurss 2021.