Druvienas pagastā realizēts projekts „SIA „Agro Druva” darbības dažādošana””

SIA ,,Agro Druva” ir realizējusi projektu Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000016 ,,SIA „Agro Druva” darbības dažādošana”.

Projekta ietvaros ir izveidots jauns pakalpojums  – pārvietojama kubula noma. Kubuls ir aprīkots ar hidro masāžu, LED apgaismojumu un glāžu turētāju, kubulu vienlaicīgi var izmantot 6-8 personas. Esam izveidojuši savu zīmolu „Druvienas kubuls”, pēc kura mūsu pakalpojumu var meklēt facebook un Instagram platformās.

Projekta Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000016 ,,SIA „Agro Druva” darbības dažādošana” kopējās attiecināmās izmaksas ir 3400,00 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 2380,00 EUR un SIA “Agro Druva” līdzfinansējums – 1020,00 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LAP 2014.-2020. pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2 apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.- 2020.).