Turpinās Druvienas Centra dīķa teritorijas labiekārtošanas darbi

Veiksmīgi noslēgusies Druvienas pagasta attīstības biedrības “Pērļu zvejnieki” projekta “Kopīgs darbs – kopīgs labums!” realizācija. Finansiālais atbalsts šim projektam tika gūts biedrības “Sateka” organizētajā mazo projektu konkursā “Palīdzēsim viens otram!”

Projekta mērķis bija sekmēt vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrības sadarbību, lai kopīgiem spēkiem veiktu vides labiekārtošanas darbus Druvienas Centra dīķa teritorijā. Teritoriju sākām labiekārtot, pateicoties LEADER projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000001 “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” finansējumam. Taču rodas arvien jaunas idejas un nepieciešamība šo teritoriju papildināt un darīt pieejamāku ikvienam tās apmeklētājām. Peldvietā bija nepieciešams ierīkot pārģērbšanās kabīni, ap to veidot apstādījumus. Tāpat vēlējāmies atjaunot gājēju celiņu apkārt dīķim, lai šo maršrutu varētu piedāvāt kā Muižas dīķa taku ar stāstu par kultūrvēsturisko mantojumu.

Galvenās aktivitātes bija: sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem materiālu sagatavošanā un darbu veikšanā aprīlī un maijā, sabiedriskās talkas organizēšana 24. aprīlī. Projekta rezultātā izgatavota un uzstādīta pārģērbšanās kabīne peldvietā un gājēju tiltiņš, lai varētu ierīkot pārgājiena taku apkārt dīķim.

Projekta realizācijā tika iesaistīti 21 cilvēks: 12 biedrības biedri, 6 brīvprātīgie no vietējo iedzīvotāju vidus, 3 uzņēmēji. Tas sekmēja vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrības sadarbību, lai kopīgiem spēkiem veiktu vides labiekārtošanas darbus Druvienas Centra dīķa teritorijā. Iegūta vēl viena labiekārtota un pieejama teritorija ikdienas atpūtai, brīvā laika pavadīšanai. Projekta rezultātā ir nodrošināta iespēja doties pastaigā ap Druvienas Centra dīķi – muižas dīķi, ko veidojam kā tūrisma piedāvājumu ar stāstu par apkārt esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, kas saglabājušies no muižas laikiem.