Realizēts projekts ‘’Mūra krāsns un kamīnu ražošanas kvalitatīvu darba apstākļu radīšana’’

SIA RAJUME, realizējot projektu Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000014 ‘’Mūra krāsns un kamīnu ražošanas kvalitatīvu darba apstākļu radīšana’’ ir  pilnveidojis esošo produktu/pakalpojumu. Projekta īstenošanas laikā uzņēmums ir iegādājies pamatlīdzekli: putekļu nosūcēju, kas atvieglots, uzlabos un pilnveidos darba apstākļus

Ar projekta atbalstu iegādātais putekļu nosūcēju ļaus ķieģeļus apstrādāt ražošanas telpās.

Griežot, slīpējot un veidojot dažādas sagataves ar ķieģeļa griežamo aparātu, veidojas telpās smagi- veselībai bīstami putekļi. Putekļu nosūcējs savāks ķieģeļu putekļus, kas būtiski uzlabo darba apstākļus un tā kvalitāti.

Projekta mērķis ir kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, esošo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana. Atvieglot darba procesu, samazināt pašizmaksu.

Projekta Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000014 ‘’Mūra krāsns un kamīnu ražošanas kvalitatīvu darba apstākļu Radīšana’’ kopējās izmaksa ir 2 455 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 2 028,93 EUR, no kuriem 1 420,24EUR ir projekta plānotā publiskā finansējuma summa un 608,68 EUR ir līdzfinansējuma daļa. Projekta līdzfinansējuma daļas ieguldījums tiks segts no uzņēmuma gūtajiem ieņēmumiem.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.