10.kārtā iesniegto projektu apkopojums

Vakar – 01.12.2021.  noslēdzās biedrības SATEKA izsludinātā uzņēmējdarbības projektu pieteikumu iesniegšanas 10.kārta. Kopumā saņemti 26 projektu pieteikumi. Pieprasītais ELFLA publiskais finansējums  EUR 445741.50. Iesniegtos projektus biedrības SATEKA vērtēšanas komisija mēneša laikā izvērtēs , pēc tam tie tiks nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajai pārvaldei.