“SIA “ALIREM” paplašina piedāvājumu klāstu aktīvās atpūtas nodrošināšanai

SIA “ALIREM” ir īstenojis LEADER projektu Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000003 “SIA “ALIREM” sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana aktīvās atpūtas nodrošināšanai”.

Projekta mērķis ir pilnveidot SIA “ALIREM” piedāvāto aktīvās atpūtas nodrošināšanas pakalpojumu klāstu, paaugstinot uzņēmuma apgrozījumu un konkurētspēju, izveidojot papildus piedāvājumus, tādējādi mazinot sezonalitātes ietekmi.

Projekta ietvaros tika iegādāti ūdens velosipēdi, airu laivas, SUP dēļi un peldvestes. Projekts tika īstenots, lai attīstītu un paplašinātu ALIREM piedāvātos pakalpojumus un spētu nodrošināt lielākam klientu lokam uz ūdens izmantojama inventāra sortimentu Stāmerienas ezerā un citās ūdenstilpnēs Gulbenes novadā. Siltajā gada laikā tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojums patstāvīgi tiek sniegts atpūtas vietā “Lāčauss” pie Stāmerienas ezera. Pēc šī projekta īstenošanas uzņēmuma piedāvājumu klāstā tiek papildināts jau esošais velo nomas pakalpojums.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 8125,60 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 5687,92 EUR un privātais finansējums 2437,68 EUR.

Informāciju sagatavoja: Liene Neilande, SIA “ALIREM” valdes locekle