Uzņēmums iegādājas lāzergriešanas iekārtu

Z/S,,Straumēni”, realizējot LEADER projektu Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000013 ,,Lāzergriešanas/gravēšanas iekārta”, ir iegādājusies lāzergriešanas iekārtu ar mērķi paplašināt ražojumu un pakalpojumu klāstu, kā arī efektīvāk izmantot ražošanas atgriezumus.
 Pēc CNC frēzēšanas darbu veikšanas palika materiālu atgriezumi, kuri pārsvarā tika izmantoti kā kurināmais. Ar Lāzergriešanas/gravēšanas iekārtu šos atgriezumus būs iespēja pārstrādāt dažādos izstrādājumos, kas samazinās ražojumu pašizmaksu un nesīs papildus peļņu.
Ar esošajām uzņēmuma iekārtām nebija iespējams veikt smalkus gravēšanas un izgriešanas darbus, kurus ir nepieciešams veikt gan uz esošajiem galdniecības izstrādājumiem, gan veidojot jaunus ražojumus. Ar projektā iegādāto darbagaldu šīs problēmas būs atrisinātas. Ar Lāzergriešanas/gravēšanas iekārtu būs iespēja ražot jaunus produktus, kas paplašinās uzņēmuma daudzpusību.
 Projekta attiecināmās izmaksas ir 14430,00 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 10101,00 EUR un privātais finansējums 4329,00 EUR.
Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.- 2020.).
  Informāciju sagatavoja Z/S ,,Straumēni” īpašnieks Ivars Piekalnītis.